Wensen en grenzen

De module 'Wensen en Grenzen' gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat wil zeggen: seksueel gedrag dat over de subjectieve grens van één van de betrokkenen gaat. Vrijen tegen je zin is een duidelijke vorm van grensoverschrijding, maar ook een klap op de billen of het online versturen van een seksueel getinte foto kunnen als grensoverschrijdend worden ervaren.
Een belangrijke oorzaak van seksueel grensoverschrijdend gedrag is de dubbele boodschap die jongeren aan elkaar afgeven. De dubbele boodschap van jongens naar meiden is: je moet niet te makkelijk zijn, maar ik wil wel graag seks met je. De dubbele boodschap van meiden naar jongens is: je moet lef hebben en initiatief tonen, maar ook laten zien dat je mij en mijn grenzen respecteert. Door deze dubbele boodschap weten jongeren niet precies van elkaar wat de ander wil. Soms weten ze ook niet goed wat ze zelf willen. Hierdoor kan grensoverschrijdend gedrag makkelijker plaatsvinden.

In de extra module 'Wensen en Grenzen' denken jongeren na over hun eigen wensen en grenzen. Ze leren dat wensen en grenzen verschillen van persoon tot persoon en dat communicatie hierover belangrijk is om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ze krijgen handvatten om over wensen en grenzen te communiceren.
Deze module is ontwikkeld in samenwerking met het Trimbos Instuut

Praktijkonderwijs onderbouw en vmbo bb

De extra module 'Wensen en Grenzen' leert jongeren op het praktijkonderwijs en vmbo bb over wensen en grenzen in seks en relaties. Met behulp van simpele oefeningen en de films van 'Can You Fix It?' denken de jongeren na over wensen en grenzen en leren ze erover communiceren.

'Wensen en Grenzen' voor de onderbouw (leeftijd 13-15 jaar) bestaat uit twee lessen. Les één gaat over praten met meisjes/jongens en versieren. Les twee gaat over verkering, vertrouwen en groepsdruk. De lessen duren elk iets meer dan een uur, maar kunnen indien nodig ook in twee delen worden gegeven.

De module 'Wensen en Grenzen' voor de onderbouw kan na les drie van Lang Leve de Liefde worden aangeboden om het onderwerp wensen en grenzen te verdiepen. Er zijn aparte modules voor jongens en voor meiden en het is de bedoeling dat de lessen in gescheiden groepen worden aangeboden.

Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding (jongens/meiden), werkbladen (jongens/meiden) en de films van 'Can You Fix It?' In de docentenhandleiding vindt u de uitwerking van de lessen, methodische en didactische tips en achtergrondinformatie. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Praktijkonderwijs bovenbouw en vmbo bb

De extra module 'Wensen en Grenzen' leert jongeren op het praktijkonderwijs en vmbo bb over wensen en grenzen in seks en relaties. Met behulp van simpele oefeningen en de films van 'Can You Fix It?' denken de jongeren na over wensen en grenzen en leren ze erover communiceren.

'Wensen en Grenzen' voor de bovenbouw (leeftijd 14-16 jaar) bestaat, evenals het onderbouwdeel, uit twee lessen. Les drie gaat over duidelijk zijn in wat je wel en niet wilt. Les vier gaat over praten over seks. De lessen duren elk iets meer dan een uur, maar kunnen indien nodig ook in twee delen worden gegeven.

De module 'Wensen en Grenzen' voor de bovenbouw sluit aan bij de Herhalingsmodule Lang Leve de Liefde voor de bovenbouw van praktijkonderwijs en vmbo. Deze extra module kan ook los van Lang Leve de Liefde aangeboden worden om het onderwerp wensen en grenzen in de seksualiteit te bespreken. Wel is het belangrijk dat de jongeren al eerder (bijvoorbeeld in de onderbouw) lessen hebben gehad rond het onderwerp seksualiteit. Bijvoorbeeld middels Lang Leve de Liefde. Er zijn aparte modules voor jongens en voor meiden en het is de bedoeling dat de lessen in gescheiden groepen worden aangeboden.

Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding (jongens/meiden), werkbladen (jongens/meiden) en de films van 'Can You Fix It?' In de docentenhandleiding vindt u de uitwerking van de lessen, methodische en didactische tips en achtergrondinformatie. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Downloads

Top