Wat is lang leve de liefde?

Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het MBO. Met deze methode ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Lang Leve de Liefde vult bovendien de reguliere lessen aan.

Vanaf december 2012 zijn seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma Lang Leve de Liefde geeft adequate invulling aan deze kerndoelen.

Wat is Lang Leve de Liefde?

Top