Toolkit L.O.V.E. Online

De Toolkit L.O.V.E. Online is een special bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw voor praktijkonderwijs en vmbo. De Toolkit ondersteunt scholen in het geven van lessen, het vormen van beleid rondom sexting en online veiligheid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders.

Module ‘Jij en de media’

De module ‘Jij en de Media’ is bedoeld voor vmbo-leerlingen van 13 tot 15 jaar en bestaat uit een jongerenmagazine en docentenhandleiding met DVD. De module sluit goed aan bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw. In twee lessen van 50 minuten leren jongeren genuanceerder te denken over seksualiteit en rolgedrag, en om te gaan met seksueel getinte en geïdealiseerde beelden in de media, met als uiteindelijke doel dat ze in staat zijn plezierige, veilige en gelijkwaardige relaties aan te gaan. Uit onderzoek aansluitend op de ontwikkeling van de module is ‘Jij en de Media’ door jongeren positief beoordeeld. Zij kijken bovendien kritischer naar geseksualiseerde mediabeelden.

Lesmateriaal

Op deze website kunt u een digitale versie van de docentenhandleiding met beeldmateriaal en de werkbladen behorende bij de lesmodule ‘Jij en de media’ downloaden. De gedrukte leerlingenmagazines en de gedrukte docentenhandleiding kunt u bestellen via de webwinkel van Rutgers.

Diverse

Handleiding Toolkit L.O.V.E. Online
Stappenplan Sexting
Leerlingenmagazine L.O.V.E. Online
Film 1 bij #Online: wat doe jij?
Film 2 bij #Online: hou het veilig!
Ouderfolder Sexting en Grooming
Ouderfilm Praten met je kind over social media en sexting
Top