VSO Cluster 1

Er is geen speciale versie van Lang Leve de Liefde voor leerlingen met een visuele beperking in het cluster 1 onderwijs. U kunt de lesmaterialen inkijken om te zien of ze aan te passen zijn naar uw doelgroep, met behulp van bijvoorbeeld zelfgemaakte braillekaarten. Verderop kunt u alle beschikbare materialen vinden.

Doel

Lang Leve de Liefde is een lespakket over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit om leerlingen te ondersteunen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. U werkt aan kennis, houding en vaardigheden van leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. De lespakketten bestaan doorgaans uit een leerlingenmagazine, docentenhandleiding en films.

Tips

Gaat u seksuele vorming geven aan uw leerlingen met een visuele beperking? Er zijn een aantal tips voor u. 

Bekijk de tips

Beschikbare lespakketten:

Top