Jij en de media

De module ‘Jij en de Media’ is bedoeld voor vmbo-leerlingen van 13 tot 15 jaar en bestaat uit een jongerenmagazine en docentenhandleiding met DVD. De module sluit goed aan bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw. In twee lessen van 50 minuten leren jongeren genuanceerder te denken over seksualiteit en rolgedrag, en om te gaan met seksueel getinte en geïdealiseerde beelden in de media, met als uiteindelijke doel dat ze in staat zijn plezierige, veilige en gelijkwaardige relaties aan te gaan. Uit onderzoek aansluitend op de ontwikkeling van de module is ‘Jij en de Media’ door jongeren positief beoordeeld. Zij kijken bovendien kritischer naar geseksualiseerde mediabeelden.

Op deze pagina kunt u een digitale versie van de docentenhandleiding met beeldmateriaal en de werkbladen behorende bij de lesmodule ‘Jij en de media’ downloaden. De gedrukte leerlingenmagazines en de gedrukte docentenhandleiding kunt u bestellen via de webwinkel van Rutgers.

Top