VSO Cluster 4

Op dit moment is het lespakket van Lang Leve de Liefde voor leerlingen in het cluster 4 onderwijs nog in ontwikkeling. U kunt de lesmaterialen inkijken van de overige lespakketten om te zien of ze aan te passen zijn naar uw doelgroep.

Doel

Met Lang Leve de Liefde ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Het lespakket Lang Leve de Liefde is geschikt voor scholen die vallen onder cluster 4.

Niveau

Afhankelijk van het niveau van uw leerlingen kunt u aan de slag met het lespakket voor vmbo, havo en vwo, of met het lespakket voor het praktijkonderwijs en vmbo-bb. Als leidraad kan hierbij worden genomen dat het lespakket vmbo, havo en vwo geschikt is voor leerlingen met een IQ vanaf 90 en dat het lespakket praktijkonderwijs en vmbo-bb geschikt is voor leerlingen met een IQ tussen de 70 en de 90.

Beschikbare lespakketten:

Top