U bevindt zich op de docenten pagina van Lang Leve de Liefde Bovenbouw voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs - Cluster 1 en 2. Lang Leve de Liefde Bovenbouw is een lesprogramma over seksuele en relationele vorming voor jongeren.

Het lesprogramma van Lang Leve de Liefde is geschikt voor scholen die vallen onder cluster 2. Speciaal voor dove of slechthorende kinderen zijn alle filmpjes die gebruikt worden voorzien van ondertiteling, zodat ook zij de lesstof kunnen volgen. Dit is gedaan in samenwerking met Kentalis. Helaas is Lang Leve de Liefde niet toepasbaar voor scholen die vallen onder cluster 1. Hiervoor maakt het lesprogramma te veel gebruik van teksten en andere visuele materialen. Het programma is afgestemd op de ervaring en het denkniveau van leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4, 5 en 6).

Voor meer informatie, alle materialen en het lespakket zelf kunt u terecht in de docentenomgeving voor het reguliere onderwijs. Deze kunt u bereiken door op de knop hieronder te klikken.