U bevindt zich in de docentenomgeving van Lang Leve de Liefde Onderbouw. Lang Leve de Liefde is een lespakket over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Praktijkonderwijs

Dit pakket van Lang Leve de Liefde Onderbouw is speciaal gemaakt voor het praktijkonderwijs en vmbo bb. Dit houdt in dat er kortere zinnen worden gebruikt, dat de tekst een groter lettertype heeft en dat de tekststukjes korter zijn. Daarnaast is het taalgebruik ook eenvoudiger en zijn er meer doe-opdrachten.

Het doel van Lang Leve de Liefde

Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. U werkt aan kennis maar ook aan de houding en vaardigheden van leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Inhoud

Het lespakket van de onderbouw bestaat uit een leerlingenmagazine, filmpjes, een e-learningomgeving voor leerlingen, een handleiding voor docenten en een website voor docenten ‘Lesgeven in de Liefde’. Er zijn twee versies van het leerlingenmagazine: één magazine voor het vmbo, havo en vwo en één versie voor het praktijkonderwijs en vmbo-bb.

Lang Leve de Liefde Onderbouw bestaat uit zes lessen:

  • Les 1 - Wat gebeurt er met jou? Over de puberteit, verliefdheid, homoseksualiteit, invloed van ouders en vrienden op relatievorming.
  • Les 2 - Waar ben jij aan toe? Over versieren, verkering, uitmaken en liefdesverdriet, vormen van intimiteit.
  • Les 3 - Wat zijn jouw grenzen? Over wensen & grenzen, weerbaarheid, veilig internetten, loverboys.
  • Les 4 - Hoe maak je seks leuk? Over de eerste keer, omgaan met seksuele problemen en hulp zoeken.
  • Les 5 - Veilig vrijen: wat is dat?  Over veilig vrijen, voorkomen van soa’s en zwangerschap.
  • Les 6 - Veilig vrijen: hoe doe je dat? Over condoom- en anticonceptiegebruik.

De lessen 3 en 4 van het onderbouw lespakket kunnen ook digitaal uitgevoerd worden. De leerlingen voeren de lessen dan zelfstandig achter de computer uit. U bereikt de digitale lessen via de link naar de leerlingenomgeving hieronder.

Alle informatie over het lespakket vindt u in de informatiefolder en de magazines. Deze kunt u hieronder downloaden en inkijken.

Het is van belang voor de effectiviteit dat u het lespakket volledig en volgens de handleiding gebruikt.

Extra modules

In de kolom aan de linkerzijde vindt u aanvullende modules bij het basispakket Lang Leve de Liefde. Zo is recentelijk Toolkit L.O.V.E. Online verschenen: over sexting, grooming en online veiligheid.

Materialen

Beide magazines en de dvd kunt u bestellen via de knop ‘Bestellen lesmateriaal’ bovenaan de pagina. De dvd bestaat uit zes afleveringen met een mix van drama en interviews. Deze filmpjes kunt u ook hieronder vinden in deze omgeving. Om de filmpjes te bekijken heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord vindt u in de docentenhandleiding of u kunt het  aanvragen door een mail te sturen naar: info@langlevedeliefde.nl.

Om een indruk te krijgen van de filmpjes en de lessen, kunt u hieronder de trailer bekijken. U kunt de handleidingen ook hieronder als pdf downloaden. Klik hieronder op de groene knop 'handleiding' om deze te vinden.

Klik hier om het leerlingenmagazine te bekijken.

De werkbladen, proefwerken en de informatiebladen die bij het lespakket horen kunt u ook hieronder downloaden.

Lesgeven in de Liefde

Speciaal voor Lang Leve de Liefde Onderbouw is er een speciale docentenwebsite: Lesgeven in de Liefde. U vindt hier video’s, ervaringsverhalen en veel tips van collega-docenten over de meest voorkomende dilemma’s in relationele en seksuele vorming.

1.

Handleiding

Hieronder kunt u de docentenhandleidingen downloaden die horen bij Lang Leve de Liefde - Onderbouw. U vindt hier zowel de handleiding voor vmbo, havo & vwo als die voor praktijkonderwijs & vmbo-bb.

In de handleiding vindt u ook het wachtwoord dat u nodig heeft om de films online te bekijken.

2.

Werkbladen

Hieronder kunt u de werkbladen downloaden die horen bij Lang Leve de Liefde - Onderbouw. U vindt hier zowel de werkbladen voor vmbo, havo & vwo als die voor praktijkonderwijs & vmbo-bb.

3.

Films bij de lessen

Hieronder kunt u de films vinden die bij de lessen horen van Lang Leve de Liefde. Elke film hoort bij een specifieke les.

Het wachtwoord voor de films vindt u in de docentenhandleiding.

Les 1 - Wat gebeurt er met jou?
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Les 2 - Hoe ver ga jij?
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Les 3 - Wat zijn jouw grenzen?
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Les 4 - Hoe maak je seks leuk?
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Les 5 - Veilig vrijen, wat is dat?
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Extra - Tienermoeder
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Les 6 - Veilig vrijen: hoe doe je dat?
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
4.

Informatiebladen

Informatiebladen zijn bedoeld voor u als docent om u extra achtergrondinformatie te geven over verschillende thema’s die in het lespakket behandeld worden.

Welke informatiebladen zijn er?

  • Besnijdenis: ter ondersteuning van u als docent bij het beantwoorden van vragen rondom jongens- en meisjesbesnijdenis.
  • Maagdelijkheid: ter ondersteuning van u als docent bij het beantwoorden van vragen rondom maagdelijkheid.
5.

Proefwerken

Hieronder kunt u de proefwerken downloaden die horen bij Lang Leve de Liefde - Onderbouw. U vindt hier de proefwerken voor praktijkonderwijs & vmbo-bb, voor vmbo bb, vmbo kb & vmbo g en voor vmbo, havo & vwo.

6.

Informatie over de lessen

Het lespakket bestaat uit een lessenserie van zes lessen. Het is van belang om de lessenserie in de aangeboden volgorde en in zijn geheel te behandelen. Lees meer over de aanpak van de lessen in de sectie Lesgeven in de Liefde. De lesmaterialen, het leerlingenmagazine en de dvd sluiten op elkaar aan. Het leerlingenmagazine bevat opdrachten die in de klas worden gedaan. De lessen 1 en 3 bevatten een extra werkblad. Kijk hiervoor bij 'werkbladen' hierboven. Het is handig om deze voorafgaand aan de les uit te printen. In principe neemt elke les één lesuur in beslag. In de praktijk blijkt dit afhankelijk van de groep waar u mee werkt. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de lessenserie? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@langlevedeliefde.nl.

Het leerlingenmagazine

Het leerlingenmagazine geeft de leerlingen op een eigentijdse en begrijpelijke wijze informatie over thema’s die de in de les worden behandeld. Het magazine bevat ervaringsverhalen en foto’s die ingaan op de belevingswereld van jongeren. Op deze manier komen onderwerpen aan bod als puberteit, relatievorming, verschillen in waarden en normen rond seksualiteit, grenzen en wensen, veilig vrijen, hoe je seks leuk maakt.

Dvd

De dvd bestaat uit zes afleveringen die passen bij de zes lessen. De afleveringen zijn gemiddeld zeven minuten lang en hebben dezelfde structuur: eerst komen een of twee jongeren aan het woord. Dan volgt een stukje drama van ongeveer twee minuten. Vervolgens komen er weer een of twee andere jongeren aan het woord. Iedere aflevering sluit af met het onderdeel ‘Wat vind jij?’ Daarin reageren jongeren op een vraag die past bij het thema van de les. In de handleiding (zie hierboven) vind je suggesties hoe je de dvd in de klas kunt bespreken.

De lessen

Les 1: Wat gebeurt er met jou?
Deze les gaat over de puberteit, verliefdheid, homoseksualiteit en relatievorming.

Les 2 Waar ben jij aan toe?
Deze les gaat over versieren en verkering, uitmaken en liefdesverdriet, keuzes in relaties en seksueel gedrag en vormen van intimiteit.

Les 3 Wat zijn jouw grenzen?
Deze les gaat over het achterhalen van eigen wensen en grenzen, het achterhalen van wensen en grenzen van de ander, communiceren over wensen en grenzen, veilig internet, ongewenste ervaringen en loverboys.

Les 4 Hoe maak je seks leuk?
Deze les gaat over de eerste keer, voorwaarden voor gewenste, prettige en veilige seks, omgaan met seksuele problemen en hulp zoeken voor vragen en problemen.

Les 5 Veilig vrijen: wat is dat?
Deze les gaat over het voorkomen van zwangerschap, het voorkomen van soa’s, veilig en onveilig seksueel gedrag en: wat te doen na onveilige seks?

Les 6 Veilig vrijen: hoe doe je dat?
Deze les gaat over voorbereiden op condoomgebruik, voorbereiden op anticonceptiegebruik, kiezen van anticonceptiemiddel, gebruik van condoom, communiceren over anticonceptie & condoom, omgaan met weerstand tegen condoomgebruik.

Aansluiting bij kerndoelen

Vanaf het schooljaar 2012 – 2013 gelden nieuwe kerndoelen rond seksualiteit, weerbaarheid en seksuele diversiteit/homoseksualiteit. De lessen ‘Lang Leve de Liefde’ zijn een adequate invulling van deze kerndoelen.

Extra informatie

De belangrijkste resultaten uit het Seks onder je 25ste onderzoek kan je hieronder downloaden. Dit document geeft achtergrondinformatie over de laatste cijfers op het gebied van seksuele gezondheid van jongeren. Mogelijk kan deze informatie gebruikt worden ter voorbereiding op de lessen en ter verdieping in de verschillende thema's.