Jongeren zien dagelijks geseksualiseerde beelden in de media. Niet alle beelden over seksualiteit hebben negatieve gevolgen. Wel zien we in verschillende media-uitingen eenzijdige, respectloze en stereotiepe beelden en schoonheidsidealen. Vooral jonge laag opgeleide en allochtone jongeren blijken kwetsbaar voor seksueel getinte en ideale schoonheidsbeelden. Zij zijn een risicogroep ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een laag zelfbeeld.

Module ‘Jij en de media’
De module ‘Jij en de Media’ is bedoeld voor vmbo-leerlingen van 13 tot 15 jaar en bestaat uit een jongerenmagazine en docentenhandleiding met DVD. De module sluit goed aan bij het lespakket Lang Leve de Liefde Onderbouw. In twee lessen van 50 minuten leren jongeren genuanceerder te denken over seksualiteit en rolgedrag, en om te gaan met seksueel getinte en geïdealiseerde beelden in de media, met als uiteindelijke doel dat ze in staat zijn plezierige, veilige en gelijkwaardige relaties aan te gaan. Uit onderzoek aansluitend op de ontwikkeling van de module is ‘Jij en de Media’ door jongeren positief beoordeeld. Zij kijken bovendien kritischer naar geseksualiseerde mediabeelden.

Lesmateriaal
Op deze website kunt u een digitale versie van de docentenhandleiding met beeldmateriaal en de werkbladen behorende bij de lesmodule ‘Jij en de media’ downloaden. De gedrukte leerlingenmagazines en de gedrukte docentenhandleiding kunt u bestellen via de webwinkel van Rutgers.

Docentenhandleiding

In de docentenhandleiding vindt u de uitwerking van de lessen, methodische en didactische tips en achtergrondinformatie over jongeren, media en seks. De docentenhandleiding bevat een DVD met beeldmateriaal die u in de klas kunt laten zien.

Bestel de gedrukte docentenhandleiding met DVD in de webwinkel van Rutgers.

Documenten & producten

Docentenhandleiding - Jij en de media
Downloaden
Naar boven

Leerlingenmagazine

Het magazine voor de leerlingen volgt en ondersteunt deze lessen. Het is aantrekkelijk en laagdrempelig vormgegeven. Het bevat opdrachten die jongeren op speelse wijze aan het denken zetten en ze aanmoedigt te discussiëren over de invloed van mediabeelden.

Bestel het magazine in de webwinkel van Rutgers.

Leerlingenmagazine

Documenten & producten

Werkbladen - Jij en de media
Downloaden