Seksuele diversiteit

Deze lesbrief gaat over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. De les hoort bij de lessenserie Lang Leve de Liefde voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Diversiteit in seksualiteit en gender kan veel vragen oproepen bij leerlingen. Vooroordelen zijn soms lastig te bespreken. Deze lesbrief gaat in op deze aspecten.

 

De lesbrief bestaat uit drie delen:

 1. Verdiepingsles en achtergrondinformatie
 2. Aandachtspunten bij deze lessen
 3. Les: Seksuele diversiteit

 

Thema's in deze lesbrief zijn:

 • Verschillen in gevoelens
 • Jezelf zijn: (niet) conformeren
 • Coming-out
 • Discriminatie
 • Respect
 • Reactie ouders/omgeving

 

Wanneer geeft u deze les?

Het beste is om de verdiepingsles na de volledige serie van zes lessen van Lang Leve de Liefde te geven. In de voorgaande lessen hebben leerlingen leren praten over relaties en seksualiteit. Er is meer openheid en veiligheid in de klas ontstaan. In die sfeer is het voor leerlingen makkelijker om zich kwetsbaar op te stellen en te praten over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Wilt u liever alleen de verdiepingsles gebruiken, dan kan dit ook. In uw voorbereiding is het dan nodig om extra aandacht te geven aan een veilig klasklimaat. Handreikingen hiervoor vindt u in deel 2 van deze lesbrief.

 

Bekijk de LESBRIEF

 

Achtergrondinformatie: Leerdoelen

 • Leerlingen kennen de grondrechten van alle mensen in Nederland om zichzelf te mogen zijn en weten dat discriminatie op basis van geslacht/ gender en seksuele voorkeur verboden is.
 • Leerlingen vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en mag uiten, ongeacht iemands seksuele voorkeur of gender.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens en mening uiten, zonder dat dit leidt tot discriminatie of grensoverschrijdend gedrag.
 • Leerlingen weten dat seksuele diversiteit en genderdiversiteit in alle culturen en in alle tijden voorkomt.
 • Leerlingen weten dat de maatschappelijke acceptatie verschilt door culturele, religieuze en politieke opvattingen.
 • Leerlingen kunnen stereotypen over homoseksualiteit, biseksualiteit en gender op (sociale) media herkennen en benoemen.
 • Leerlingen weten waar de letters LHBTI voor staan.
 • Extra: Leerlingen kunnen de verschillen tussen LHBTI, queer en non-binair uitleggen.
 • Leerlingen accepteren dat iemands seksuele voorkeur en genderidentiteit in de loop van het leven kan ontwikkelen en veranderen.
 • Leerlingen weten dat pesten, uitsluiting en geweld tegen LHBTI personen negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van deze personen.
 • Leerlingen vinden dat geen enkele persoon gepest, uitgesloten of gediscrimineerd mag worden, ongeacht culturele achtergrond, genderidentiteit of seksuele voorkeur.
 • Leerlingen herkennen situaties van discriminatie, uitsluiting en grens[1]overschrijding en weten hoe zij kunnen ingrijpen. Leerlingen vermijden scheldwoorden over seksuele voorkeur en gender.
 • Leerlingen kennen drie organisaties of websites die betrouwbare informatie bieden over seksuele diversiteit en genderdiversiteit.
 • Leerlingen kunnen bij betrouwbare organisaties of websites informatie en hulp vinden bij vragen over seksuele diversiteit en genderdiversiteit.
< Terug naar overzicht
Top