Welkom in de MBO docentenomgeving van Lang Leve de Liefde. Deze sectie is speciaal voor docenten die lesgeven op het MBO en gebruik willen maken van het Lang Leve de Liefde lespakket.

Het lespakket voor het MBO bestaat uit een online databank voor docenten met een uitgebreid aanbod van lessen, workshops en aanvullend beeldmateriaal met betrekking tot seksuele gezondheid, geschikt voor gebruik voor leerniveaus 2 tot en met 4 in het MBO. Onder 'een kijkje in de klas'  wordt getoond hoe docenten het lespakket gebruiken in de klas. Ook zijn er fragmenten uit interviews met docenten over hun persoonlijke ervaringen met het lesgeven.

Download hieronder de folder voor meer informatie over het lespakket.

1.

Overzicht van alle lessen

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare lessen voor het MBO lesprogramma seksuele gezondheid. U heeft keuze uit twintig lessen over de volgende thema's: 

 • Liefde en relaties
 • Je lijf en seks
 • Wensen en grenzen
 • Veilig vrijen
 • Zwangerschap

Alle lessen zijn afzonderlijk te gebruiken. Door hieronder een les aan te klikken krijgt u toegang tot alle informatie over de betreffende les en kunt u de lesbrief en PowerPoint die bij de les hoort bekijken en downloaden.

1.

Liefde & relaties

Deze les bevat drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht gaat u met de studenten aan de hand van post-its inventariseren wat voor hun belangrijk en leuk is in een relatie.
 • In de tweede opdracht gaan de studenten door middel van een aantal stellingen man-vrouw rollen en verwachtingen in kaart brengen.
 • In de derde opdracht gaan de studenten door middel van een aantal stellingen met elkaar bespreken wat wél en níet bij een goede relatie hoort. En bedenken ze samen wat je kunt doen als je zelf of een vriend/vriendin in een relatie zit die niet oké is.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

Druk vervolgens op de rode knop om de oefeningen te starten.

2.

Seksuele diversiteit & genderdiversiteit

Deze les bestaat uit zes opdrachten:

 • Bij de eerste opdracht kunt u kiezen uit het klassikaal bespreken van verschillende termen aan de hand van een PowerPoint presentatie (opdracht 1a.) of met een zoekopdracht op internet (1b.).
 • In de tweede opdracht gaan studenten een werkblad invullen, waarbij de begrippen identiteit, expressie, sekse en aantrekking duidelijker worden.
 • In de derde opdracht denken studenten aan de hand van een brainstormoefening na over welke LHBTQi’s ze kennen en welke stereotiepe ideeën er bestaan.
 • In de vierde opdracht buigen de studenten zich (in tweetallen, groepjes of klassikaal) over een aantal stellingen.
 • In de vijfde opdracht staat de vraag centraal wat het betekent om uit de kast te komen. U gaat een filmfragment hierover bekijken. Tijdens of na afloop van de film legt u vragen voor aan de klas.
 • In de zesde opdracht worden studenten door stellingen en vragen geprikkeld om na te denken over of studenten bij u op school ‘veilig’ uit de kast kunnen komen en wat ze kunnen ondernemen tegen pesten.

Voor deze les is een dubbel lesuur nodig om de vijf opdrachten te kunnen uitvoeren en voldoende tijd over te houden om in te kunnen gaan op signalen, vragen en reacties.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

3.

Love online

Deze les bevat zes opdrachten:

 • In de eerste opdracht bedenken de studenten wat zij zelf doen op sociale media door een brainstorm, een vragenlijst in te vullen en zichzelf online op te zoeken.
 • In de tweede opdracht gaat de groep in gesprek over sexting en de negatieve en positieve kanten hiervan.
 • In de derde opdracht gaan de studenten aan de hand van uitspraken van andere jongeren na hoe zijzelf denken over sexting. 
 • In de vierde opdracht bekijken jullie klassikaal een interactieve film waarbij sociale media en sociale druk een rol spelen.
 • In de vijfde opdracht gaat de groep in gesprek over grooming.
 • In de zesde opdracht vullen studenten individueel in of zij online gedrag oké of niet oké vinden. Vervolgens wordt dit klassikaal nabesproken.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

4.

Beeldvorming & rolpatronen

Deze les bevat vier opdrachten:

 • In deze eerst opdracht bekijkt u klassikaal het Can you fix it?!-filmpje ’fair of niet fair’. Het filmpje gaat over de dubbele moraal.
 • In de tweede opdracht krijgen studenten inzicht in hun eigen opvattingen door aan de hand van filmpjes een mening geven over gender en geweld.
 • In de derde opdracht krijgen de studenten inzicht in de opvattingen van anderen rondom gender en geweld met behulp van een quiz.
 • In de vierde opdracht bedenken studenten aan de hand van casussen hoe ze kunnen reageren op iemand die iets doet of zegt wat niet past bij hun opvattingen.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

In dit filmpje krijg je een indruk van de les die is gegeven op MBO Utrecht.

5.

Partnerkeuze & maagdelijkheid

Deze les bevat drie opdrachten:

In de eerste opdracht gaat het over de mening en mogelijke invloed van de sociale omgeving van jongeren zoals ouders, vrienden en geloofsgemeenschappen op relaties en seksualiteit. Deze opdracht kan klassikaal uitgevoerd worden of in tweetallen/groepjes. 

In de tweede opdracht bespreekt u aan de hand van stellingen en een filmfragment verschillende aspecten van maagdelijkheid.

In de derde opdracht gaan de studenten in groepjes aan de slag met scenario’s over partnerkeuze en de rol van ouders hierin.

Leerdoelen:

 • Studenten weten dat je het recht hebt om zelf een partner te kiezen.
 • Studenten weten dat je het recht hebt om zelf te bepalen wanneer je seks wilt hebben.
 • Studenten weten dat de maagdelijkheid van meisjes niets te maken heeft met 'het maagdenvlies'.
 • Studenten weten dat je niet kunt zien of voelen of een meisje maagd is.
 • Studenten weten dat een meisje niet hoeft te bloeden bij de eerste keer geslachtsgemeenschap.
 • Studenten weten hoe ze om kunnen gaan met de verschillende normen en verwachtingen met betrekking tot maagdelijkheid.
 • Studenten weten waar ze informatie, hulp en steun kunnen vinden met betrekking tot maagdelijkheid en partnerkeuze.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

6.

Je lijf en zo

Deze les bestaat uit twee opdrachten:

 • In de eerste opdracht (ca. 30 min.) tekenen de studenten in tweetallen of groepjes een mannen- en vrouwenlichaam. Eerst de buitenkant, daarna de geslachtsdelen aan de binnenkant. Ook beantwoorden zij vragen over de werking van de geslachtsorganen. Vervolgens bekijkt u de animaties van de geslachtsorganen. Tot slot beoordeelt u samen met de studenten de tekeningen en de antwoorden op de vragen.
 • In de tweede opdracht (ca. 10 - 15 min.) beantwoorden de studenten in dezelfde tweetallen of groepjes een aantal vragen over de menstruatiecyclus en vruchtbaarheid. Daarna bekijkt u samen de animaties over de menstruatiecyclus en vruchtbaarheid en bespreekt u de antwoorden.

Opmerking: U kunt deze les combineren met de les over beeldvorming & schoonheidsidealen of de les over anticonceptie.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

Druk vervolgens op de rode knop om de oefeningen te starten.

7.

Veilig vrijen

Deze les over veilig vrijen bestaat uit drie opdrachten:

 • De eerste opdracht gaat over wat veilig/onveilig is voor zwangerschap én wat veilig/onveilig is voor soa.
 • In opdracht 2 bedenken de studenten in groepjes verschillende manieren, verbaal en non-verbaal, om duidelijk te maken dat je veilig wilt vrijen.
 • In de derde opdracht gaan studenten in groepjes tegenargumenten bedenken voor veelgebruikte smoezen om niet veilig te hoeven vrijen. 

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

Druk vervolgens op de rode knop om de oefeningen te starten.

8.

Soa

Deze les over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) bestaat uit zes opdrachten: 

 • In de eerste opdracht inventariseert u welke vragen studenten hebben met betrekking tot soa’s. Op basis hiervan kunt u eventueel een keuze maken uit de extra opdrachten voor deze les.
 • In de tweede opdracht gaat u klassikaal een kennisquiz doen. Hierin komen verschillende aspecten van soa’s en veilig vrijen aan bod. 
 • In de derde opdracht wordt er aan de hand van een aantal vragen o.a. besproken welke soa’s er zijn, welke gevolgen ze kunnen hebben op de korte en de lange termijn, hoe ze worden overgedragen, wat voor klachten ze kunnen geven bij mannen en vrouwen en hoe je ze kunt voorkomen.
 • In de vierde opdracht bekijkt u een animatie waarin o.a. wordt uitgelegd hoe een vrouw onvruchtbaar kan worden van een chlamydia infectie.
 • In opdracht vijf bespreekt u aan de hand van een digitale poster de invloed van exen op het risico op soa’s. 
 • Tot slot bekijkt u in opdracht zes een filmpje waarin we twee jongeren volgen tijdens een soa-test. Hierna bespreekt u aan de hand van verschillende vragen o.a. voor- en nadelen van testen op soa’s, wanneer en waar testen.

Daarnaast kunt u als u extra tijd heeft een extra opdracht doen of deze als huiswerkopdracht mee geven:

 • Laat studenten klassikaal of in groepjes reacties bedenken op veelgebruikte smoezen om niet te testen op soa’s.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

Druk vervolgens op de rode knop om de oefeningen te starten.

9.

Anticonceptie

Deze les bestaat uit vier opdrachten:

 • In de eerste opdracht inventariseren studenten de verschillende redenen voor anticonceptiegebruik.
 • Vervolgens maken ze in opdracht 2 kennis met de verschillende vormen van anticonceptie en leren ze hoe je anticonceptie kunt regelen en op de juiste manier gebruikt. 
 • In opdracht 3 bekijkt u een animatie over de werking van anticonceptie met hormonen.
 • In de vierde opdracht wordt gediscussieerd over verantwoordelijkheid voor anticonceptie- en condoomgebruik en wordt besproken hoe je elkaar als partners hierin kunt steunen of steun kunt vragen.

Tijd over? Laat studenten De Vrij Veilige Dating Show van www.sense.info spelen. De studenten kunnen zelfstandig op 'date' met een anticonceptiemiddel en kiezen welk middel het beste bij hen past.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

10.

Onbedoelde zwangerschap

Deze les bestaat uit zes opdrachten:

 • In de eerste opdracht inventariseert u met de klas wat mogelijke oorzaken van onbedoelde zwangerschap zijn.
 • In opdracht 2 bespreekt u met de studenten wat je kunt doen als je denkt dat je zelf zwanger bent of je vriendin zwanger is.
 • In de derde opdracht beantwoorden de studenten stellingen over de verschillende mogelijkheden bij onbedoelde zwangerschap.
 • In opdracht 4 beschrijven de studenten wat er in hun leven zou veranderen als ze nu een kind zouden krijgen.
 • In de vijfde opdracht gaat u aan de hand van scenario’s met de studenten bespreken hoe je een weloverwogen keuze kunt maken en hoe mensen in verschillende situaties tot andere keuzes kunnen komen.
 • Tot slot kunt u nog een filmpje laten zien over een tienermoeder of over verschillende tienervaders.

Opmerking

 • Deze les is bedoeld voor een dubbel lesuur.
 • Als u één lesuur beschikbaar heeft, behandel dan in elk geval opdracht 3, 4 en 5.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

Druk vervolgens op de rode knop om de oefeningen te starten.

11.

Gezonde zwangerschap

Deze les bevat drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht gaan studenten eerst voor zichzelf na aan de hand van een vragenlijst wat belangrijke voorwaarden zijn voor ze aan kinderen willen beginnen. Daarna worden de antwoorden klassikaal besproken.
 • In de tweede opdracht bespreekt u wat je kunt doen om de kans op een gezonde zwangerschap en een gezonde baby te vergroten. Aan de hand van waar/niet waar stellingen gaan de studenten met dit onderwerp aan de slag. Daarna bekijkt u klassikaal de animatie over bevruchting. Vervolgens bedenken studenten do’s & don’ts voor gezond gedrag.
 • De derde opdracht brengt de gevolgen van ongezond leven tijdens de zwangerschap voor studenten dichterbij aan de hand van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Studenten bekijken een filmpje over FAS en u bespreekt na wat dit voor invloed heeft op hun eigen gedrag. Ook is er een zoekopdracht waarbij studenten zelf op zoek gaan naar informatie over FAS.
 • Extra opdracht: Hierbij tekenen de studenten in groepjes of in tweetallen een zwangere vrouw met de baby in de baarmoeder. U bekijkt vervolgens klassikaal de animatie over gezonde zwangerschap en bespreekt de tekeningen na.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

Druk vervolgens op de rode knop om de oefeningen te starten.

12.

Beeldvorming & schoonheidsidealen

Deze les bestaat uit twee opdrachten:

 • In de eerste opdracht bespreekt u de man/vrouw beelden in de media in groepjes of aan de hand van door studenten gemaakte collages. Ook wordt ingegaan op de invloed van fotoshoppen en sociale media.
 • In de tweede opdracht bespreekt u met de studenten de invloed van plastische chirurgie op het zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

13.

Alcohol, drugs & seks

Deze les bestaat uit drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht wordt er door middel van stellingen met waar/niet waar dieper ingegaan op de invloed van alcohol, drugs en seks op de seksuele gezondheid.
 • In de tweede opdracht gaan studenten met elkaar oefenen met weigeren van alcohol en drugs en weerstand bieden aan groepsdruk.
 • In de derde opdracht bedenken de studenten tips hoe je ongewenste en/of onveilige seks bij alcohol- en drugsgebruik kunt voorkomen.

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

14.

Wensen & grenzen

Deze les bevat vijf opdrachten:

 • In deze eerst opdracht bekijkt u klassikaal het Can you fix it?!-filmpje ‘Friends with benefits’. Het filmpje gaat over het aangeven van grenzen en het herkennen van signalen.
 • In de tweede opdracht gaan de studenten oefenen met hun grens aangeven, zowel verbaal als non-verbaal. Het belang van duidelijk grenzen aangeven staat hier centraal.
 • In de derde opdracht gaan de studenten inventariseren wat ‘ja-signalen’ en ‘nee-signalen’ zijn, waarmee de ander kan aangeven wat hij/zij wel of niet wil. Tevens komt het belang van checken wat de ander wel én niet wil uitgebreid aan bod.
 • In de vierde opdracht gaat u door middel van een woordspin met de studenten inventariseren waar zij aan denken bij ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’.
 • In de vijfde opdracht gaan de studenten met behulp van kaartjes in groepjes discussiëren over allerlei situaties. Is iets grensoverschrijdend? Waarom wel of waarom niet? En wat zou je kunnen doen in die situatie?

Hieronder kunt u de lesbrief downloaden. 

 

15.

Jongeren & seks

Deze les bestaat uit drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht inventariseert u aan de hand van post-its wat studenten belangrijk, leuk of positief vinden aan seks.
 • In de tweede opdracht gaat u een seksquiz doen. Studenten gaan in groepjes vragen beantwoorden over jongeren en seks. Elk groepje krijgt een punt per goed antwoord. Zij kunnen extra punten verdienen door de bonusvragen goed te beantwoorden.
 • Tot slot gaat u in de derde opdracht een filmpje bekijken waarin een seksuoloog uitleg geeft over seksueel verlangen, opwinding, orgasme en over verschillen per persoon en tussen mannen 

Hieronder kunt u zowel de lesbrief als de bijbehorende powerpoint presentatie downloaden. 

Druk vervolgens op de rode knop om de oefeningen te starten.

2.

Overzicht beeldmateriaal

Hier vindt u diverse animaties en filmpjes over allerlei thema's met betrekking tot seksuele gezondheid. Een deel van deze materialen is ook verwerkt in de lessen en te bekijken via een link in de PowerPoint bij de betreffende les. U kunt dit beeldmateriaal ook als aanvulling gebruiken in een andere les of los van een les bekijken.

1.

Beeldmateriaal

Hier vindt u diverse animaties en filmpjes die u kunt gebruiken in één van de lessen of die u apart kunt bekijken.

Klik hierboven op het dropdown menu om het overzicht van alle animaties en filmpjes te bekijken.

3.

Standaardlespakketten

Op deze pagina kunt u kiezen uit verschillende standaardlespakketten.

Die hebben we samengesteld voor als u snel een keuze wilt maken voor een bepaald aantal lessen over verschillende thema's.

Het is wenselijk om voor elke les een dubbel lesuur te reserveren zodat u alle opdrachten uitgebreid kunt behandelen en in kunt gaan op reacties, vragen en signalen.

Bekijk hieronder welke lespakketten allemaal beschikbaar zijn.

1.

Preventie van tienerzwangerschappen

Preventie van tienerzwangerschappen is een nieuw standaardlespakket ontwikkeld door de Gemeente Rotterdam (GGD), Soa Aids Nederland en Rutgers en is bedoeld voor mbo scholen die extra aandacht willen besteden aan de preventie van tienerzwangerschappen.

Dit lespakket bestaat uit zes modules:

 • Je lijf en zo
 • Liefde en relaties
 • Veilig vrijen
 • Anticonceptie
 • Wanneer zwanger worden?
 • Onbedoelde zwangerschap

Hieronder kunt u per module de lesbrief, met alle informatie en materialen die nodig zijn om het lespakket te gebruiken, en de powerpoint presentatie downloaden.

Ook kunt u hieronder verder klikken om meer te lezen over de specifieke inhoud van de lessen.

2.

Veilig vrijen, anticonceptie en soa

Dit lespakket bestaat uit drie lessen: 'Veilig vrijen', 'Anticonceptie' en 'Soa', en 14 oefeningen in totaal.

Hieronder kunt u per les de lesbrief en de bijbehorende powerpoint downloaden.

Ook kunt u hieronder verder klikken om meer te lezen over de specifieke inhoud van de lessen.

3.

Relaties, grensoverschrijdend gedrag en loverboys (voor meisjes)

Dit lespakket bestaat uit drie lessen: 'Liefde en relaties', 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag' (voor meisjes) en 'Loverboys' (voor meisjes), en 11 oefeningen in totaal.

Hieronder kunt u per les de lesbrief en de bijbehorende powerpoint downloaden.

Ook kunt u hieronder verder klikken om meer te lezen over de specifieke inhoud van de lessen.

4.

Relaties, grensoverschrijdend gedrag en loverboys (voor jongens)

Dit lespakket bestaat uit drie lessen: 'Liefde en relaties', 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag' (voor jongens) en 'Loverboys' (voor jongens), en 11 oefeningen in totaal.

Hieronder kunt u per les de lesbrief en de bijbehorende powerpoint downloaden.

Ook kunt u hieronder verder klikken om meer te lezen over de specifieke inhoud van de lessen.

4.

Themaweek en workshops

Hier kunt u kiezen uit workshops van negentig minuten over diverse thema's.

Deze workshops zijn gebaseerd op opdrachten en werkvormen uit de verschillende lessen en kunnen los gegeven worden of samen met andere workshops in een themaweek aangeboden worden.

Suggesties voor andere workshops op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit (eventueel afhankelijk van uw opleiding):

 • Externe gasten uitnodigen, bijvoorbeeld van Sense, COC, homojongerenorganisaties of over loverboys
 • Filmfestival met o.a. coming of age films, films over coming out, over tienerzwangerschap etc.
 • Cartoons tekenen over de liefde
 • Love songs schrijven en zingen
 • Debat over thema's met betrekking tot liefde, relaties en seksualiteit

U kunt lokale organisaties benaderen om een stand te bemannen tijdens de themaweek.

U kunt ook overleggen met de GGD in uw regio over de mogelijkheden van een spreekuur op locatie tijdens de themaweek.

Studenten kunnen door u ingedeeld worden in de workshops of zelf kiezen uit het aanbod. Voor thema's als seksuele diversiteit is het wenselijk om de workshop verplicht te stellen omdat anders juist die studenten voor wie de workshop relevant is, zich er niet vrijwillig voor aan zouden melden. 

1.

Workshop: Je lijf en beeldvorming

Deze workshop bestaat uit drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht tekenen de studenten in tweetallen of groepjes het mannen- en vrouwenlichaam. Eerst de buitenkant, daarna de geslachtsdelen aan de binnenkant. Ook beantwoorden zij vragen over de werking van de geslachtsorganen. Vervolgens bekijkt u de animaties van het vrouwelijk geslachtsorgaan en het mannelijk geslachtsorgaan. Tot slot beoordeelt u samen met de studenten de tekeningen en de antwoorden op de vragen.
 • In de tweede opdracht bespreekt u de man/vrouw beelden in de media in groepjes of aan de hand van door studenten gemaakte collages. Ook wordt ingegaan op de invloed van fotoshoppen.
 • In de derde opdracht bespreekt u met de studenten de invloed van plastische chirurgie op het zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Leerdoelen: 

 • Studenten weten hoe de geslachtsorganen eruitzien en hoe ze werken.
 • Studenten beseffen dat veel beelden van vrouwen en mannen in de media niet realistisch zijn.
 • Studenten erkennen dat deze beeldvorming in de media kan leiden tot irreële verwachtingen en een verminderd zelfbeeld en zelfvertrouwen.
 • Studenten denken na over de grenzen van plastische chirurgie.
 • Studenten erkennen dat de mogelijkheden op het gebied van plastische chirurgie kunnen leiden tot irreële verwachtingen en een verminderd zelfbeeld en zelfvertrouwen.
 • Studenten weten waar je informatie, steun of hulp kunt zoeken als het gaat om seksuele gezondheid.

U kunt hieronder de complete workshop downloaden.

2.

Workshop: Veilig vrijen en anticonceptie

Deze workshop bestaat uit drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht gaan de groepjes vragen beantwoorden over vruchtbaarheid. Deze bespreekt u klassikaal na.
 • De tweede opdracht gaat over welke manieren van vrijen veilig en onveilig zijn voor zwangerschap.
 • In de derde opdracht maken de studenten door middel van een grabbelzak met anticonceptiemiddelen kennis met verschillende vormen van anticonceptie, hun werking, wijze van gebruik, voor- en nadelen.

Leerdoelen

 • Studenten weten welke manieren van vrijen veilig zijn voor zwangerschap.
 • Studenten kennen verschillende anticonceptiemiddelen met hun wijze van gebruik.
 • Studenten weten hoe ze de verschillende anticonceptiemiddelen kunnen regelen.
 • Studenten kennen de voor- en nadelen van verschillende vormen van anticonceptie en kunnen oplossingen aandragen om goed om te gaan met de nadelen.
 • Studenten weten welke anticonceptie voor hen geschikt zou kunnen zijn.
 • Studenten weten waar je informatie, steun of hulp kunt zoeken als het gaat om anticonceptie en veilig vrijen.

U kunt hieronder de complete workshop downloaden.

3.

Workshop: Soa

In deze workshop over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) gaan de studenten in groepjes tegen elkaar strijden om punten.

Deze workshop bestaat uit vijf opdrachten:

 • De eerste opdracht is een online kennisquiz. Hierin komen verschillende aspecten van soa’s en veilig vrijen aan bod.
 • In de tweede opdracht wordt aan de hand van een aantal vragen o.a. besproken welke soa’s er zijn, welke gevolgen ze kunnen hebben op korte en lange termijn, hoe ze worden overgedragen, wat voor klachten ze kunnen geven bij jongens en meisjes en hoe je ze kunt voorkomen.
 • In opdracht 3 bespreekt u aan de hand van een digitale poster de invloed van ex-en op het risico op soa’s.
 • Bij opdracht 4 gaan de studenten in groepjes reacties bedenken op veelgebruikte smoezen om niet te testen op soa’s.
 • Tot slot bekijkt u in opdracht 5 een filmpje waarin we twee jongeren volgen tijdens een soa-test. Hierna bespreekt u aan de hand van verschillende vragen o.a. voor- en nadelen van testen op soa, wanneer en waar testen.

Leerdoelen

 • Studenten weten dat je een soa kunt hebben zonder dat je klachten hebt.
 • Studenten weten wat voor klachten op een soa kunnen wijzen.
 • Studenten weten dat er verschillende soa zijn en wat de gevolgen ervan kunnen zijn op korte en lange termijn.
 • Studenten weten dat het belangrijk is je te laten testen op soa na onveilige seks.
 • Studenten weten wat je moet doen voor je het condoom veilig kunt weglaten in een vaste relatie.
 • Studenten weten dat het belangrijk is om soa te voorkomen of snel op te sporen en te behandelen.
 • Studenten weten dat het belangrijk is dat je ex(-en) gewaarschuwd wordt als je een soa blijkt te hebben.
 • Studenten weten waar je informatie, steun of hulp kunt zoeken als het gaat om soa en testen op soa.

U kunt hieronder de complete workshop downloaden.

4.

Workshop: Wensen en grenzen

Deze workshop bestaat uit 4 opdrachten:

 • In opdracht 1 gaan de studenten oefenen met hun grens aangeven, zowel verbaal als non-verbaal. Het belang van duidelijk grenzen aangeven staat hier centraal.
 • In opdracht 2 gaan de studenten inventariseren wat ‘ja-signalen’ en ‘nee-signalen’ zijn, waarmee de ander kan aangeven wat hij/zij wel of niet wil. Tevens komt het belang van checken wat de ander wel én niet wil uitgebreid aan bod.
 • In de derde opdracht gaan de studenten, afhankelijk van de sfeer in de workshop, door middel van rollenspellen of scenario’s oefenen met situaties die vaak voorkomen onder jongeren.
 • In de vierde opdracht gaan de studenten met elkaar in debat over stellingen met betrekking tot seksuele wensen en grenzen.

Leerdoelen

 • Studenten erkennen dat er geen recht op seks bestaat, ook niet in een vaste relatie/huwelijk en ook niet in ruil voor cadeautjes.
 • Studenten weten dat grenzen per persoon en per situatie kunnen verschillen.
 • Studenten weten beter waar hun eigen grenzen liggen.
 • Studenten erkennen dat het belangrijk is om duidelijk je grenzen aan te geven.
 • Studenten weten hoe ze verbaal en non-verbaal grenzen kunnen aangeven.
 • Studenten weten wat je kunt doen als iemand over je grenzen dreigt te gaan.
 • Studenten erkennen het belang van checken wat de ander wel en niet wil.
 • Studenten weten waar je informatie, steun of hulp kunt zoeken als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag.

U kunt hieronder de complete workshop downloaden.

5.

Workshop: Seksuele diversiteit

Deze workshop bestaat uit vijf opdrachten:

 • Bij de eerste opdracht kunt u kiezen uit een woordspin (opdracht 1a.), een zoekopdracht op internet (opdracht 1b.) of het klassikaal bespreken van verschillende termen aan de hand van een PowerPoint presentatie.
 • In de tweede opdracht denken studenten aan de hand van een cirkeloefening na over welke homoseksuelen ze kennen en welke stereotype ideeën er over homoseksuelen bestaan.
 • In de derde opdracht buigen de studenten zich (in tweetallen, groepjes of klassikaal) over een aantal stellingen.
 • In opdracht 4 staat de vraag centraal wat het betekent om uit de kast te komen. U kunt hier kiezen uit twee opties. U nodigt één of meerdere homovoorlichters uit om hun eigen coming out verhaal te vertellen, waarna de studenten hen vragen kunnen stellen (opdracht 4a.) of u gaat klassikaal een aflevering bekijken van KRO’s ‘Uit de kast’ (opdracht 4b.). Er bestaan verschillende afleveringen van ‘Uit de kast’. U kunt zelf kiezen welke film u het meest geschikt vindt voor uw studenten. Tijdens of na afloop van de film legt u verdiepende vragen voor aan de klas.
 • In de vijfde opdracht worden studenten door stellingen en vragen geprikkeld om na te denken over of studenten bij u op school ‘veilig’ uit de kast kunnen komen, wat ze kunnen ondernemen tegen pesten en hoe ze een homoseksuele klasgenoot of vriend(in) zouden kunnen steunen in diens coming out proces.

Leerdoelen

 • Studenten kennen de betekenis van verschillende termen met betrekking tot seksuele diversiteit.
 • Studenten kennen het verschil tussen homoseksuele gevoelens, homoseksueel gedrag en homoseksuele identiteit.
 • Studenten weten hoeveel procent van de Nederlandse bevolking zich homoseksueel of lesbisch noemt.
 • Studenten erkennen dat homoseksualiteit in alle eeuwen en alle culturen voorkomt.
 • Studenten weten dat homoseksualiteit aangeboren is.
 • Studenten weten dat homoseksuelen in Nederland dezelfde rechten hebben als heteroseksuelen.
 • Studenten weten wat het betekent om “uit de kast” te komen.
 • Studenten beseffen dat uitkomen voor je homoseksuele gevoelens niet vanzelfsprekend is.
 • Studenten beseffen dat ‘jezelf kunnen zijn’ ook belangrijk is voor homoseksuele jongeren.
 • Studenten respecteren en accepteren seksuele diversiteit.
 • Studenten weten hoe je homoseksuele klasgenoten, vrienden, kennissen, of (later) patiënten/klanten of collega’s zo nodig kunt steunen of doorverwijzen.

U kunt hieronder de complete workshop downloaden.

5.

Docentenhandleiding

Op deze pagina vindt u hulp bij het kiezen van de lessen (de "Keuzehulp"), didactische tips, achtergrondinformatie (met onder andere recente cijfers met betrekking tot seksuele gezondheid en jongeren) en een overzicht van relevante organisaties en websites.

1.

Keuzehulp

Vaak weten docenten niet precies welke onderwerpen en lessen met betrekking tot liefde, relaties en seksualiteit relevant zijn voor hun studenten. Het is dan lastig kiezen uit het ruime aanbod van lessen en workshops. Daarom is er een keuzehulp ontwikkeld. 

Hierbij kunt u gebruik maken van drie opties:

A.   Vragendoos

B.   Studenten kiezen zelf

C.   Vragenlijsten m.b.t. verschillende thema’s

Hieronder kunt u drie documenten downloaden meer informatie over deze opties.

2.

Didactische tips

De didactische tips die hier worden gegeven zijn mede gebaseerd op de input van MBO docenten tijdens het ontwikkelen en het pretesten van het MBO lesprogramma en de handleiding ‘Over seks gesproken’ van Rutgers.

De tips zijn met name bedoeld voor docenten die nog geen of weinig ervaring hebben met het lesgeven over onderwerpen als liefde, relaties en seksualiteit. Maar we hopen dat ook meer ervaren docenten er hun voordeel mee kunnen doen. De didactische tips worden beschreven aan de hand van verschillende onderwerpen. U kunt zo snel het onderwerp opzoeken waarvoor u tips wilt. Hierdoor komen sommige tips bij meerdere onderwerpen terug. Ga voor meer achtergrondinformatie naar: www.seksuelevorming.nl.

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden met de didactische tips.

3.

Achtergrondinformatie

Hier kunt u enkele websites vinden en documenten downloaden met achtergrondinformatie.

4.

Overzicht organisaties en websites

Hieronder kunt u een overzicht downloaden van relevante organisaties en websites met betrekking tot seksuele gezondheid en jongeren.

6.

Een kijkje in de klas

In het onderdeel ‘Een kijkje in de klas’ vindt u praktische video's waarin docenten laten zien hoe zij bepaalde werkvormen uit het lesprogramma gebruiken in de klas en video's van interviews met docenten over diverse onderwerpen met betrekking tot lesgeven over seksuele gezondheid. 

Om de privacy van de docenten en de leerlingen te beschermen zijn alle filmpjes met een wachtwoord beveiligd. Deze kunt u opvragen wanneer u een van de filmpjes wilt bekijken.

1.

Cultuur en geloof

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je om met cultuur- geloofskwesties?' (2:32 min)

Interview met docent en beelden uit de klas. Opleiding Management secretaresse niveau 3 en 4, Amsterdam (5:04 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
2.

Geëmotioneerde studenten

Ervaringen van docenten: 'Wat doe je als studenten heftig en geëmotioneerd de klas verlaten?' (2:40 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
3.

Machogedrag in de klas

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je om met machogedrag in de klas?' (2:24 min).

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
4.

Persoonlijke vragen

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je als docent om met persoonlijke vragen?' (2:39 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
5.

Problematiek in de klas

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je om met individuele negatieve ervaringen van studenten?' (2:21 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
6.

Veilige sfeer creëren

Ervaringen van docenten: 'Hoe creëer je een veilige sfeer in de klas?' (3:31 min).

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
7.

Les: Alcohol en grenzen

Werkvormen uit de les Alcohol en grenzen

Opdracht 1: Interactieve film over alcohol en sociale druk. Opleiding Horeca assistent niveau 1, Rotterdam.

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Stellingen bij opdracht 1 (Opleiding Horeca assistent niveau 1, Rotterdam)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
8.

Les: Anticonceptie

Condoomdemonstratie 1

Door docent aan de opleiding Horeca assistent niveau 1, Rotterdam (0:58 sec)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Condoomdemonstratie 2

Door studenten aan de opleiding Helpende Welzijn niveau 2, Hoogvliet (1:49 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Condoomdemonstratie 3

Door studenten van de opleiding Helpende Welzijn niveau 2, Hoogvliet (7:25 min).

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Klassengesprek condoomgebruik

Opleiding Helpende welzijn niveau 2, Hoogvliet (4:49 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Anticonceptiegrabbelzak 1

Opleiding Horeca assistent niveau 1, Rotterdam (5:35 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Anticonceptiegrabbelzak 2

Opleiding Helpende welzijn niveau 2, Hoogvliet (3:11 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
9.

Les: Jongeren en seks

Opdracht 2: Seks quiz

Opleiding Helpende Welzijn niveau 2, Hoogvliet (2:42 min.)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
10.

Les: Partnerkeuze en maagdelijkheid

Denkbeelden over maagdelijkheid 1: opdracht 'Denkbeelden over maagdelijkheid'

Opleiding Management secretaresse niveau 3 en 4, Amsterdam (2:32 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Denkbeelden over maagdelijkheid 2: opdracht met stellingen - waar of niet waar?

Opleiding Management secretaresse niveau 3 en 4, Amsterdam (5:15 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Invloed ouders en vrienden op relatiekeuze, discussie

Opleiding Management secretaresse niveau 3 en 4, Amsterdam (4:26 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
11.

Les: Seksuele diversiteit

Cirkeloefening

Opleiding Helpende Welzijn niveau 2, Eindhoven (3:03 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Debat seksuele diversiteit aan de hand van stellingen

Opleiding Helpende Welzijn niveau 2, Eindhoven (2:53 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).

Compilatie van lessituaties met commentaar van de docent

Opleiding Helpende Welzijn niveau 2 in Eindhoven en opleiding Bouwkunde in Emmen (5:41 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
12.

Les: Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Kaartspel grensoverschrijding

Opleiding Verpleegkunde niveau 4, Eindhoven (4:07 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
13.

Les: Voor wat hoort wat

Opdracht 1: interactieve film 'Golddigger' (4:40 min)

Compilatie van opdracht 1, inclusief commentaar van geïnterviewde docent en studenten. Opleiding Helpende Welzijn niveau 2, Hoogvliet

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).