Welkom in de docentenomgeving van Lang Leve de Liefde voor docenten. Deze sectie is speciaal voor docenten die lesgeven op entreeopleidingen van het mbo en gebruik willen maken van het Lang Leve de Liefde lespakket.

Doelgroep

De lessen en werkbladen zijn geschikt voor docenten en studenten van entreeopleidingen in het mbo.

Inhoud

Dit lespakket is speciaal bedoeld voor entreeopleidingen in het mbo die extra aandacht willen besteden aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen en veilig vrijen.

Het bestaat uit 6 lessen en omvat de volgende onderwerpen:

 • Liefde en fijne relaties
 • Het lichaam en vruchtbaarheid
 • Veilig en prettig vrijen
 • Anticonceptiekeuze
 • (Uitstel) kinderwens
 • Onbedoelde zwangerschap
1.

Docentenhandleiding

Hier kunt u de docentenhandleiding in zijn geheel downloaden die hoort bij Lang Leve de Liefde voor entreeopleidingen in het mbo.

Onder 'Overzicht van de lessen' kunt u de afzonderlijke lessen en bijbehorende bijlagen downloaden.

1.

Docentenhandleiding

Download hier de complete docentenhandleiding, het overzicht van organisaties en websites voor studenten of het colofon.

2.

Overzicht van de lessen

Hieronder kunt u de lesbrieven, werk- en informatiebladen en PowerPointpresentaties downloaden en printen die horen bij de lessen. 

1.

Les Liefde en fijne relaties

Deze les bevat drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht gaat u met de studenten inventariseren wat er wel en niet bij een fijne relatie hoort.
 • In de tweede opdracht kunnen de studenten aan de hand van stellingen nagaan wat hun verwachtingen zijn binnen een relatie en of er verschillen aanwezig zijn met betrekking tot mannen en vrouwen.
 • In de derde opdracht bespreken de studenten met elkaar hoe ze een slechte of onveilige relatie kunnen herkennen. Ook bespreken zij wat ze kunnen doen als ze uit een relatie willen komen, aan de hand van gesprekskaartjes.

Doelen

Het doel is dat studenten aan het einde van de les:

 • Weten dat er verschillende relatievormen zijn (vaste relatie, losse relatie, latrelatie, seksrelatie, huwelijk etc.).
 • Weten dat het belangrijk is om in een relatie goed te communiceren over wensen, verwachtingen en grenzen.
 • Weten dat geslacht, geloof, culturele achtergrond, opvoeding en ervaringen van invloed kunnen zijn op hoe iemand denkt over liefde en relaties.
 • Weten dat een relatie alleen goed kan zijn als er rekening wordt gehouden met de wensen en grenzen van beide partners.
 • Voor zichzelf kunnen nagaan of een relatie oké is.
 • Weten wat ze kunnen doen als ze twijfels hebben over hun eigen relatie.
 • Weten wat ze kunnen doen als er sprake is van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld binnen de relatie.
 • Weten waar ze informatie, steun of hulp kunnen vinden als het gaat om problemen en geweld binnen een relatie.
2.

Les Het lichaam en vruchtbaarheid

Deze les bestaat uit twee opdrachten:

 • In de eerste opdracht worden animaties over de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen bekeken, waarna de studenten een quiz kunnen doen om hun kennis te testen. Hierna worden animaties over de menstruatiecyclus en vruchtbaarheid getoond, waarna de studenten op eenzelfde manier hun kennis kunnen testen. Aan de hand van de antwoorden op de quiz kunt u als docent nog extra onderwerpen behandelen of de antwoorden bespreken met de klas.
 • In de tweede opdracht wordt het kunnen herkennen van een zwangerschap behandeld. Welke symptomen horen hierbij en wat kan men doen bij twijfel over een vermoedelijke zwangerschap?

Doelen

Het doel is dat studenten aan het einde van de les:

 • Weten hoe de geslachtsorganen eruitzien en hoe ze werken met betrekking tot zwangerschap.
 • Weten hoe de menstruatiecyclus verloopt.
 • Weten wanneer een vrouw vruchtbaar is.
 • Weten waaraan ze kunnen herkennen dat een vrouw zwanger is.
 • Weten waar ze informatie, steun of hulp kunnen vinden als het gaat om seksuele gezondheid en zwangerschap.
3.

Les Veilig en prettig vrijen

Deze les over veilig en prettig vrijen bestaat uit drie opdrachten:

 • De eerste opdracht gaat over wat veilig/onveilig is met betrekking tot zwangerschap én wat veilig/onveilig is met betrekking tot een soa.
 • In de tweede opdracht wordt aan de hand van een film nagegaan hoe veilig vrijen besproken kan worden met een partner en wat hiervoor een goed moment is.
 • In de derde opdracht gaan studenten in groepjes tegenargumenten bedenken voor veelgebruikte smoezen om niet veilig te hoeven vrijen.

Doelen

Het doel is dat studenten aan het einde van de les:

 • Weten welke manieren van vrijen en seks veilig zijn om zwangerschap en soa te voorkomen.
 • Op verschillende manieren, met én zonder woorden, duidelijk kunnen maken dat ze alleen seks willen hebben als ze het veilig doen en het allebei willen.
 • Kunnen reageren op veelgehoorde smoezen om niet veilig te vrijen.
4.

Les Anticonceptiekeuze

Deze les bestaat uit drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht inventariseren studenten verschillende redenen voor anticonceptiegebruik. Ook denken studenten na over manieren hoe een partner kan ondersteunen bij anticonceptiegebruik.
 • Vervolgens maken ze in de tweede opdracht door middel van een grabbelzak kennis met de verschillende vormen van anticonceptie en hoe je anticonceptie kunt regelen en goed gebruikt.
 • In de derde opdracht bespreekt u met de studenten wat je kunt doen als er iets misgaat met veilig vrijen of anticonceptiegebruik en dat je dan snel in actie moeten komen.

Doelen

Het doel is dat studenten aan het einde van de les:

 • Weten dat er verschillende redenen zijn voor anticonceptiegebruik.
 • Weten dat het ook voor hen zelf belangrijk is om kennis over betrouwbare anticonceptie te hebben, voor nu of later.
 • Een positieve houding hebben ten aanzien van het correct en consequent gebruiken van anticonceptie.
 • Weten dat het voorkomen van onbedoelde zwangerschap de verantwoordelijkheid is van zowel jongens als meisjes.
 • Weten hoe zij hun partner kunnen steunen of om steun kunnen vragen bij het gebruik van anticonceptie.
 • Weten waar je informatie, steun of hulp kunt zoeken als het gaat om anticonceptie.
 • Verschillende anticonceptiemiddelen en hun wijze van gebruik kennen.
 • Weten hoe ze de verschillende anticonceptiemiddelen kunnen regelen.
 • Weten dat het belangrijk is dat je een anticonceptiemethode kiest die bij je past.
 • Voor- en nadelen van verschillende anticonceptiemiddelen kennen en oplossingen aandragen om goed om te gaan met de nadelen.
 • Weten welke anticonceptiemethode(n) voor henzelf geschikt zou(den) kunnen zijn.
 • Weten dat het belangrijk is om snel in actie te komen als er iets mis is gegaan met veilig vrijen en/of het gebruik van anticonceptie, om toch nog zwangerschap te voorkomen.
 • Weten wat ze moeten doen als er iets mis is gegaan met veilig vrijen en/of het gebruik van anticonceptie.
 • Weten dat ze een zwangerschapstest moeten doen als het meisje over tijd is.
5.

Les (Uitstel) kinderwens

Deze les bevat drie opdrachten:

 • In de eerste opdracht gaan studenten in een klassikaal stellingenspel na wat een kind nodig heeft en wat voor henzelf de beste condities zijn om een kind te krijgen.
 • In opdracht 2 beschrijven de studenten wat er in hun leven zou veranderen als ze nu een kind zouden krijgen.
 • In de derde opdracht bekijkt de klas een filmpje over een jonge moeder en een jonge vader. Hierover gaan jullie daarna in gesprek. Ook vullen de studenten een werkblad in over de voor- en nadelen van jong een kind krijgen.

Doelen
Het doel is dat studenten aan het einde van de les:

 • Weten dat het belangrijk is om voor stabiliteit en de goede voorwaarden te zorgen voor je aan kinderen begint, zoals werk/inkomen, een woning, een stabiele relatie en een gezonde leefstijl.
 • Een eigen mening vormen over de gewenste condities en juiste leeftijd voor het krijgen van een kind.
 • Kunnen uitleggen welke veranderingen een kind in je leven kan teweegbrengen.
 • Weten wat de verantwoordelijkheid voor een kind inhoudt voor o.a. de opvoeding, financiën en stabiele, warme thuissituatie, waarin een kind zich het beste kan ontwikkelen.
 • Een positieve houding hebben t.a.v. het plannen van kinderen en anticonceptiegebruik.
 • Uitleggen uit dat het ‘plannen van kinderen’ (bijvoorbeeld in een stabiele situatie m.b.t. relatie en financiële zekerheid) voordelen heeft voor ouders en kind.
 • Weten dat ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en dat deze al voor de zwangerschap begint.
6.

Les Onbedoelde zwangerschap

Deze les bevat twee opdrachten:

 • In opdracht 1 bespreekt u aan de hand van een filmpje met de studenten wat zij kunnen doen als zij of hun vriendin denken zwanger te zijn.
 • In opdracht 2 bespreken studenten aan de hand van scenario’s hoe je een weloverwogen keuze kunt maken bij onbedoelde zwangerschap en welke hulp er is.

Doelen
Het doel is dat studenten aan het einde van de les:

 • Weten hoe je onbedoeld zwanger kunt raken en wat signalen zijn van een zwangerschap.
 • Weten wat te doen als een meisje over tijd is.
 • Weten welke keuzeopties er zijn bij onbedoelde zwangerschap (abortus/pleegzorg/adoptie/kind krijgen).
 • Erkennen dat het voor henzelf belangrijk is om onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap te voorkomen.
 • Kennen de voor- en nadelen voor de korte en lange termijn van de verschillende keuzeopties bij onbedoelde zwangerschap.
 • Weten dat het belangrijk is om een zorgvuldig besluit te nemen bij onbedoelde zwangerschap.
 • Beseffen dat je zelf de regie hebt over je leven en dat je (samen met je partner) hierin een weloverwogen keuze kunt maken.
 • Beseffen dat iedereen anders kan denken over de beste keuze bij een onbedoelde zwangerschap en hier respect voor hebben.
 • Kunnen uitleggen waar je terecht kunt voor advies, hulp en ondersteuning bij een onbedoelde zwangerschap.
 • Weten hoe ze aan betrouwbare informatie over onbedoelde zwangerschap en de keuzeopties kunnen komen (Sense, Fiom, GGD, huisarts, SANL/Rutgers).
3.

Films bij de lessen

Hieronder kunt u de filmpjes vinden die bij de lessen van Lang Leve de Liefde voor entreeopleidingen in het mbo.

1.

Les Het lichaam en vruchtbaarheid

Bekijk hieronder de verschillende animaties bij de les 'Het lichaam en vruchtbaarheid' door op start te klikken.

2.

Les (Uitstel) kinderwens

Bekijk hier de films 'Jong een kind krijgen' die horen bij de les (uitstel) kinderwens door op start te klikken. 

3.

Les Onbedoelde zwangerschap

Bekijk hier de films 'Zwanger... en dan?' die horen bij de les onbedoelde zwangerschap door op start te klikken. 

4.

Een kijkje in de klas

In het onderdeel ‘Een kijkje in de klas’ vindt u praktische video's waarin docenten laten zien hoe zij bepaalde werkvormen uit het lesprogramma gebruiken in de klas en video's van interviews met docenten over diverse onderwerpen met betrekking tot lesgeven over seksuele gezondheid. 

Om de privacy van de docenten en de leerlingen te beschermen zijn alle filmpjes met een wachtwoord beveiligd. Deze kunt u opvragen wanneer u een van de filmpjes wilt bekijken.

1.

Cultuur en geloof

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je om met cultuur- geloofskwesties?' (2:32 min)

Interview met docent en beelden uit de klas. Opleiding Management secretaresse niveau 3 en 4, Amsterdam (5:04 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
2.

Geëmotioneerde studenten

Ervaringen van docenten: 'Wat doe je als studenten heftig en geëmotioneerd de klas verlaten?' (2:40 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
3.

Machogedrag in de klas

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je om met machogedrag in de klas?' (2:24 min).

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
4.

Persoonlijke vragen

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je als docent om met persoonlijke vragen?' (2:39 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
5.

Problematiek in de klas

Ervaringen van docenten: 'Hoe ga je om met individuele negatieve ervaringen van studenten?' (2:21 min)

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).
6.

Veilige sfeer creëren

Ervaringen van docenten: 'Hoe creëer je een veilige sfeer in de klas?' (3:31 min).

Deze video is beveiligd. Klik hier om de video te kunnen bekijken (wachtwoord vereist).