Soms praat ik vooraf met stoorzenders

- Hans
Soms praat ik vooraf met stoorzenders

Afdelingsleider Hans (59 jaar) begeleidt al enkele jaren projecten rondom seksualiteit op een school in Nijmegen voor vmbo-t, havo en vwo. “Alleen al voor de leerprestaties moet er een veilige sfeer heersen. Optimale leerprestaties krijg je als leerlingen en docenten zich veilig voelen. Ik vind de sfeer veilig als een leerling zichzelf kan zijn en als een leerling geen last heeft van andere leerlingen. Een leerling moet het gevoel hebben dat hij bij anderen terecht kan. En een docent moet zich als persoon gerespecteerd voelen, als vakdocent, teamlid, collega, maar ook op het gebied van seksuele geaardheid en geslacht. Een docent moet ook fouten mogen maken. Dat geldt voor leerlingen uiteraard ook.”

“Brugklassen stellen zelf de regels op.”

“Een veilige sfeer kun je creëren door te zorgen dat mentoren en docenten hun leerlingen kennen. En door in je begeleidingsprogramma in te gaan op de vraag: Hoe gaan we met elkaar om? Welk gedrag willen wij zien? De leerlingen beginnen ieder schooljaar met het zoeken naar omgangsvormen die zij zelf belangrijk vinden. Zij stellen samen met hun mentor klassenregels op die vervolgens in de klas opgehangen worden. Afspraken zoals: het respecteren van elkaar, luisteren naar elkaar, niet pesten, iedereen heeft recht op zijn mening.”

“Hij is geboren in het lichaam van een meisje.”

“We hebben een leerling op school, een meisje, dat zich een jongen voelt, een genderkind dus. Hij wil ook als zodanig geaccepteerd worden. Hij heeft dit zelf in de eerste klas met zijn klasgenoten besproken en tot nu toe is het voor geen van zijn medeleerlingen een probleem. Hij gymt gewoon mee met de jongens. Maar de docenten en mentor zijn alert op gedrag van uitsluiten en pesten.”

“Soms praat ik vooraf met stoorzenders.”

“Soms komt het voor dat een leerling vervelende opmerkingen over een ander maakt in de les. Kwetsend gedrag vraagt om een onmiddellijke aanpak. Dat betekent: een leerling apart nemen en in gesprek met hem gaan. Vooral ook in lessen over seksuele voorlichting moet de sfeer veilig zijn. Leerlingen waarvan je weet dat het mogelijke stoorzenders zijn, moet je goed in de gaten houden. Soms ga ik van tevoren met hen in gesprek over het gewenste gedrag dat ik wil zien.”

“Leerlingen vinden deze lessen erg leuk.”

“Je moet leerlingen goed voorbereiden. Daarom zorg ik voor een goede introductie van het onderwerp. De eerste stap is dan namelijk gemaakt en de spanning rondom sommige onderwerpen kan dan al afgenomen zijn. Ook is het belangrijk om te polsen of docenten en leerlingen tevreden zijn over de lessen en waar je veranderingen aan kunt brengen. Leerlingen vinden de lessen meestal erg leuk.”