Soms lachen leerlingen elkaar uit

- Petra
Soms lachen leerlingen elkaar uit

Petra (52 jaar) is docente verzorging en informatiekunde. Ze geeft al meerdere jaren seksuele voorlichting aan leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo. “Als de sfeer veilig is, kan er open worden gesproken over seksualiteit. Is er geen veilige sfeer, dan kun je deze lessen niet geven. Een veilige sfeer betekent dat je een goede band opbouwt met leerlingen. Daarom staat dit onderwerp bij mij als laatste op het programma.”

“Ik zorg dat het niet te persoonlijk wordt in de klas.”

“Ik maak van tevoren afspraken, zoals: we lachen elkaar niet uit en we luisteren naar elkaar. Ook vertel ik de leerlingen dat wat binnen de klas wordt besproken ook binnen de klas blijft. Ik realiseer me dat je niet alles binnen de klas kunt houden. Daarom zorg ik ervoor dat er niet al te persoonlijke of nare dingen klassikaal verteld worden. Als dit wel gebeurt, vraag ik aan de leerling of hij het zeker weet. Vervolgens vraag ik de rest van de leerlingen om dit bij zich te houden. Of ik grijp in en vraag of de leerling er eerst met mij of de mentor over wil praten.”

“Soms lachen leerlingen elkaar uit.”

 “Het komt wel eens voor dat leerlingen elkaar uitlachen of een vervelende opmerking maken. Ik spring daarop in door te zeggen dat het niet leuk is en dat het niet volgens de afspraak is. Ik corrigeer zoiets meteen. Dat is heel belangrijk, want anders wordt het een algemeen gegeven. Je merkt dan bij de rest van de leerlingen een soort verademing. Niemand wil uitgelachen worden.”

“Ik maak een onderwerp bespreekbaar door een tekst voor te lezen.” 

“Door het voorlezen van teksten maak ik bepaalde onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar. Ik vraag dan aan een leerling: ‘Wil jij het stukje van Karima voorlezen?’ Ik benoem die naam bewust. Zo is het stukje niet van henzelf en durven ze bepaalde teksten voor te lezen, bijvoorbeeld over de eerste keer of over homoseksualiteit.”