Leerlingen mogen elkaar vragen stellen, maar niet te persoonlijk

- Lilian
Leerlingen mogen elkaar vragen stellen, maar niet te persoonlijk

Lilian (59 jaar) is docente wiskunde en Nederlands op een vmbo-school in Amsterdam. Sinds enkele jaren geeft ze seksuele voorlichting. “Soms komt het voor dat leerlingen elkaar hele persoonlijke vragen stellen. Bijvoorbeeld dat een jongen aan een meisje vraagt of zij nog maagd is. Ik vind het belangrijk om leerlingen te beschermen en grijp in als een vraag te persoonlijk is. Dan spring ik ertussen. Die jongen vraagt dat niet uit interesse, maar gewoon om stoer te doen. Ik zeg dan: ‘Dat zijn je zaken niet’.”

“Ik wil niet dat leerlingen over elkaars grenzen gaan.”

“Ik maak afspraken met de leerlingen over het stellen van persoonlijke vragen. Je mag met elkaar praten en elkaar vragen stellen, zolang je maar niet de grens van je medeleerling overschrijdt. Dus geen vragen stellen over iemands privéleven, geen namen noemen bij het vertellen van verhalen en goed nadenken voordat je iets zegt of vraagt.”

“Eén keer speelde een leerling tijdens de les met zijn penis.”

“Soms vertonen leerlingen grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen voor mij als docent, maar ook voor de rest van de klas. Eén keer ging een leerling in de klas te ver. Tijdens de seksuele voorlichting zat hij constant met pretoogjes te kijken. En toen zag ik dat hij aan zijn penis zat onder de tafel. Ik heb hem na de les bij me geroepen en aangesproken op zijn gedrag, gezegd dat hij zich tijdens de lessen moet beheersen. Als hij dat niet kan, dan kan hij de les niet volgen. Daarna heeft hij het niet meer gedaan.”