Ik wil niet dat leerlingen elkaar belachelijk maken

- Annemiek
Ik wil niet dat leerlingen elkaar belachelijk maken

Annemiek (26 jaar) geeft sinds drie jaar seksuele voorlichting tijdens haar lessen biologie aan havo- en vwo-leerlingen in Breda. “Een veilige sfeer is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Zowel de leerlingen als ikzelf moeten niet bang zijn om iets te durven zeggen. Daarover maak ik in de eerste les afspraken. Ik vind het belangrijk dat er wederzijds respect is. Dat er beleefd met elkaar om wordt gegaan, dat we naar elkaar luisteren en elkaar niet belachelijk maken.”

“Zijn pesterige opmerkingen verstoorde de sfeer.”

“Vorig jaar zat er een leerling in de klas die constant pesterige opmerkingen maakte. Hij verstoorde hiermee de sfeer in de klas. Hij daagde zowel de leerlingen als mij als docent uit. Leerlingen wilden niets meer zeggen, omdat ze het idee hadden dat het toch alleen maar tegen hen gebruikt zou worden. Je zag ze letterlijk in elkaar krimpen. Op zo’n moment is het geven van seksuele voorlichting niet meer mogelijk met deze leerling. Dan kies ik toch voor de rest van de groep. Na zijn vertrek bloeiden de leerlingen weer op. Er ging een zucht van opluchting door de klas en leerlingen durfden hun eigen ervaringen en meningen weer te delen.”

“Ik begin altijd met de wat luchtiger onderwerpen.”

“Soms is het lastig om een veilige sfeer te creëren. In mijn eerste jaar gaf ik les aan een klas van dertig leerlingen. Er hing een onpersoonlijke sfeer in de klas. Tijdens de eerste les heb ik toen besloten om de informatie een stuk algemener te houden en niets te forceren. Ik heb ze verhaaltjes en opdrachten uit de lesstof laten voorlezen zodat ze iets meer ontspannen werden. Sowieso begin ik altijd met de wat luchtiger onderwerpen.”