Ik wil dat leerlingen meer respect krijgen voor andermans ideeën en cultuur

- Annemiek
Ik wil dat leerlingen meer respect krijgen voor andermans ideeën en cultuur

Annemiek (26 jaar) geeft sinds drie jaar seksuele voorlichting tijdens haar lessen biologie aan havo- en vwo-leerlingen in Breda. “Ik vind het belangrijk dat er plek is in de les is voor uitwisseling van culturele opvattingen. Ik probeer in gesprekken met leerlingen meer respect voor andermans ideeën en cultuur te bewerkstelligen. Je hoeft het niet altijd met iemand eens te zijn, maar je moet het eerst wel proberen te begrijpen.”

“Leerlingen zijn erg geïnteresseerd in andermans ideeën.”

“In kleine groepjes laat ik de leerlingen over verschillende culturele opvattingen discussiëren. Op mijn eerste school was dit erg makkelijk, want de klas bestond voor een groot deel uit allochtonen die zelf met ervaringen en ideeën kwamen. Ik merkte dat leerlingen erg geïnteresseerd zijn in andermans ideeën.”