Ik vind het belangrijk dat ik de leerlingen al les heb gegeven

- Matthijs
Ik vind het belangrijk dat ik de leerlingen al les heb gegeven

Matthijs (33 jaar) is biologiedocent. Hij geeft al twaalf jaar seksuele voorlichting op een christelijke middelbare school in Heerde. “Een veilige sfeer is een voorwaarde voor het geven van voorlichting. Leerlingen moeten hun verhaal kwijt kunnen en ruimte krijgen om hun mening op te bouwen. En het is vooral belangrijk dat leerlingen het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt.”

 “Als je vooraf duidelijk bent, heb je daar later profijt van.”

“Ik maak samen met de leerlingen afspraken voor een veilige sfeer. Ik vraag wat zij belangrijk vinden. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: ‘dat je voor je eigen mening durft uit te komen’. Dat is inderdaad belangrijk, maar het moet niet kwetsend zijn voor anderen. Het maken van afspraken vind ik erg effectief. Als ze een keer over de schreef gaan, kun je erop terugvallen. Als je vooraf duidelijkheid schept, heb je daar later profijt van.”

 “Soms denk ik: ‘Hoe zal ik dit nu eens aanpakken?'”

“Ik vind het belangrijk dat ik de leerlingen al les heb gegeven. Ik geef de voorlichting daarom altijd pas later in het jaar. Ik kan dan beter inschatten hoe ik dit onderwerp moet aanpakken. Bijvoorbeeld op welke leerlingen ik extra moet letten of welke onderwerpen gevoelig zouden kunnen liggen. Soms denk ik wel: ‘Hoe zal ik dit onderwerp nu eens aanpakken?’ Als het nodig is, houd ik het vrij zakelijk.”

“Toen hij weer begon, heb ik hem naar de gang gestuurd.”

“Het komt voor dat ik ingrijp omdat een leerling zich niet houdt aan de afspraken. Ik steek mijn vinger omhoog en wijs naar de afspraken op het bord. Maar bij sommige opmerkingen moet je toch even stil staan. Zo maakte een leerling voortdurend homonegatieve opmerkingen. Ik heb de les stil gelegd en de jongen hierop aangesproken. Toen hij de volgende les weer begon, heb ik hem naar de gang gestuurd. Het komt niet vaak voor, maar zo nu en dan moet je grenzen durven stellen.”

“De relatie met leerlingen wordt vertrouwder."

“Ik merk dat er een vertrouwde sfeer in de klas ontstaat door de seksuele voorlichting. De relatie tussen mij en de leerlingen wordt vertrouwder en ook bij de leerlingen onderling ontstaat meer veiligheid. Het is een groeiproces.”