Een leerling moet op school terecht kunnen met problemen

- Hans
Een leerling moet op school terecht kunnen met problemen

Afdelingsleider Hans (59 jaar) begeleidt al enkele jaren projecten rondom seksualiteit op een school in Nijmegen voor vmbo-t, havo en vwo. “Het behoort tot de taken van een docent om zicht te hebben op het welbevinden van een leerling, voor zover mogelijk. Dit is niet alleen belangrijk voor de leerprestaties. Als docent wil je een leerling ook verder helpen in zijn ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk dat een leerling het gevoel heeft dat hij ergens terecht kan. Ook op school.”

“Als een leerling afwezig is, ga ik het gesprek aan.”

“Er zijn signalen waar ik op let. Een kind dat zich bijvoorbeeld in de les afzondert of een plotselinge ongelukkige uitstraling heeft. Dus motivatie- of concentratieverlies, terwijl een leerling dit van oorsprong niet heeft. Ik let ook op een leerling die afwezig is bij één van de lessen. Dat zijn signalen waarvan ik denk: nu moet ik een gesprek aangaan met die leerling.”

“We hebben het onderwijs aangepast aan die zwangerschap. Zo kon ze haar diploma halen.”

“Twee jaar geleden was er een meisje dat zwanger bleek te zijn. Ze zat in de derde klas en was bewust op 15-jarige leeftijd zwanger geworden. Ze heeft het verschrikkelijk lang ontkend, terwijl er al allerlei geruchten de ronde deden. We hebben meerdere malen met haar en haar ouders gesproken, maar ze bleef het ontkennen. Hierdoor was het erg moeilijk om haar te helpen. Toen ze met zes maanden toch bekende zwanger te zijn, hebben we het onderwijs aangepast aan de situatie. Ze heeft zolang mogelijk lessen gevolgd en heeft uiteindelijk ook haar diploma gehaald.”

“We hebben in de klas gesproken over tienermoederschap.”

“Het meisje heeft zelf aan de klas verteld dat ze zwanger was. De klas reageerde hier buitengewoon normaal op en veel meisjes bewonderden haar ook. We hebben ons toen wel zorgen gemaakt over het mogelijke uitstralingseffect, omdat vooral de meisjes het prachtig vonden. Na de geboorte is zij met haar kindje op school gekomen en hebben we beschuit met muisjes gegeten. We hebben toen ook met de klas over tienermoederschap gesproken en uitgelegd dat het krijgen van een kind je leven totaal verandert.”