Als leerlingen iets willen delen, weet ik soms niet of je dit moet afkappen

- Petra
Als leerlingen iets willen delen, weet ik soms niet of je dit moet afkappen

Petra (52 jaar) is docente verzorging en informatiekunde. Ze geeft al meerdere jaren seksuele voorlichting aan leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo in Breda. “Wanneer er persoonlijke verhalen verteld worden, laat ik dat altijd in kleine groepjes doen en niet klassikaal. Dat voelt veiliger voor de leerlingen. Ze durven dan meer te zeggen en ze durven in kleinere groepjes elkaar soms wel persoonlijke vragen te stellen. En als ze dit niet in de les doen, dan gebeurt het wel in de pauze. Ik vind dat meerwaarde hebben. Ik denk dat ze hiervan kunnen leren.”

“Ik grijp is als het verhaal van een leerling te aangrijpend is.”

“Soms is het lastig om te beoordelen of het handig is om leerlingen persoonlijke ervaringen met elkaar te laten delen. Leerlingen zijn heel open. Als ze iets willen delen dan doen ze dat ook. Ik weet niet of je dat moet afkappen, omdat andere leerlingen hier veel van kunnen leren. Maar ik grijp wel in als het delen van een ervaring nadelig zou kunnen zijn voor een leerling. Of als het verhaal te aangrijpend is voor de rest van de leerlingen. Als het bijvoorbeeld over een nare ervaring als verkrachting gaat, zou ik denk ik wel ingrijpen en die leerling na de les apart nemen. Maar andere ervaringen zijn juist leerzaam.”