VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat doe ik met stille leerlingen tijdens een discussie?

Als docent heb je de regie in handen. Jij kan invloed uitoefenen op wie er aan het woord komt. Argumenten van assertieve leerlingen kun je handig gebruiken om een discussie te starten. Maar soms moet je leerlingen die teveel aan het woord zijn afremmen en minder assertieve leerlingen de ruimte bieden. Let op: laat leerlingen in hun waarde als ze niet actief willen deelnemen aan de discussie.

Wat is het voordeel van het behandelen van de hele lessenserie van Lang Leve de Liefde?

Als je de zes lessen allemaal behandelt, komen alle aspecten van relaties en seksualiteit aan bod. Daarmee kun je je leerlingen optimaal voorlichten over seksuele gezondheid. Zo komt het voorkomen van soa’s en zwangerschap aan bod, maar ook alle relationele en emotionele aspecten van seksuele gezondheid. Bijvoorbeeld het bepalen van wensen en het stellen van grenzen. Dit zijn ook de thema’s waarin leerlingen geïnteresseerd zijn en waarover zij meer willen weten.

Hoe voorkom ik dat persoonlijke informatie van leerlingen op Twitter komt?

Maak duidelijke afspraken dat alles wat in de klas wordt besproken binnen de klas blijft. Verspreiding van informatie van andere leerlingen of beelden uit de les kunnen hele nare gevolgen hebben. Let op dat leerlingen geen gebruik maken van hun telefoon tijdens de lessen. Vraag leerlingen om meteen naar je toe te komen als er iets op Twitter of bijvoorbeeld Facebook verschijnt.

Moet ik mijn les aanpassen aan de verschillen in seksuele ervaring?

Nee. Pas je les niet aan op de seksuele ervaring van je leerlingen. De ervaring van een leerling zegt vaak niets over de kennis over seksualiteit. Behandel dus alle onderwerpen van Lang Leve de Liefde, ongeacht de seksuele ervaring van de leerlingen.

Hoe geef ik goed les aan leerlingen met verschillende culturele achtergronden?

Ga in discussie over verschillende onderwerpen en stimuleer daarbij de uitwisseling tussen leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Grijp in als er negatieve reacties zijn over de culturele achtergrond van de ander. Zorg dat je als docent op de hoogte bent van de culturele ideeën zodat je kunt anticiperen op verschillen. Respecteer de keuze van leerlingen om niet deel te nemen of zich afzijdig te houden bij een onderdeel. Blijf ze wel bij de les betrekken.

Hoe ga ik om met homonegatieve reacties in de klas?

Als docent heb jij op dit punt een belangrijke rol. Grijp altijd in bij homonegatieve reacties door de leerling aan te spreken, op de afspraken te wijzen of het gedrag te spiegelen. Laat weten dat het niet ‘gewoon’ is om homonegatieve opmerkingen te maken.

Hoe maak ik homoseksualiteit in de les bespreekbaar?

Homoseksualiteit is subtiel verwerkt in het lespakket maar wordt ook expliciet behandeld. Belangrijk is om homoseksualiteit als vanzelfsprekend mee te nemen bij het behandelen van de verschillende onderdelen en discussies. Bijvoorbeeld door voorbeelden te geven in de lessen over ‘verliefd zijn’ en bij ‘veilig vrijen’.

Ik heb het idee dat een leerling problemen heeft. Wat kan ik doen?

Als docent ben jij één van de meest belangrijke contactpersonen in de omgeving van de leerling. Juist jij kan problemen opmerken die anders onopgemerkt blijven. Wanneer je denkt dat er iets met een leerling aan de hand is, voer dan een persoonlijk gesprek met de leerling. Check je signalen bij de leerling door te vragen ‘Is er iets?’ of ‘Ik zag dat…’. Praat erover maar neem niet de rol over van een deskundige op dit gebied. Kijk op school of er een vertrouwenspersoon is of een draaiboek met beschikbare trajecten voor hulpverlening. Zo kun je de leerling goed doorverwijzen.

Hoe weet ik of een leerling problemen ervaart op het gebied van relaties en seksualiteit?

De volgende signalen van leerlingen kunnen wijzen op problemen:

  • Een leerling doet niet actief mee met de les of trekt zich terug.
  • Een leerling kan zich niet goed concentreren.
  • Een leerling reageert overdreven of te heftig.
  • Een leerling heeft opvallend veel kennis over een bepaald onderwerp.
  • Een leerling zoekt non-verbaal wel of juist geen contact.
  • Een leerling reageert emotioneel op een onderwerp.

Wat doe ik als een leerling een andere leerling persoonlijke vragen blijft stellen?

Wees alert op provocerende opmerkingen die leerlingen naar elkaar maken. Kijk eerst of een leerling zelf adequaat antwoord kan geven. Grijp op tijd in door de leerlingen aan te spreken of ze te wijzen op de gemaakte afspraken.

Een leerling vroeg mij laatst naar mijn eerste keer. Wat moet ik doen bij persoonlijk gerichte vragen?

Wees goed voorbereid op persoonlijk gerichte vragen van leerlingen. Wees ook voorzichtig. Deel niet te veel informatie over je eigen privéleven en seksuele ervaringen. Vragen van leerlingen kan je ontwijken of pareren door ze te spiegelen, door aan te geven dat het te persoonlijk is of door een grapje te maken. 

Ik voel me ongemakkelijk bij het geven van deze lessen. Hoe overwin ik die gêne?

Maak je geen zorgen. Het is normaal om je gespannen te voelen als je deze lessen geeft. Je kan je gevoel van gêne overwinnen door je lessen goed voor te bereiden. Hou je aan de structuur van de lessen en hou ook je eigen grenzen in de gaten. Verder kan je een collega om advies vragen. Daar hoef je je niet voor te schamen. Het erkennen van je eigen grenzen is juist een teken van professionaliteit.

Hoe creëer ik zo’n veilige sfeer?

Maak afspraken met de leerlingen over hoe je in de klas met elkaar omgaat. Een veilige sfeer ontstaat ook door de keuze van bepaalde werkvormen.

Waarom is een veilige sfeer zo belangrijk?

Een veilige sfeer is een prettige sfeer waarin leerlingen en docenten zich vrij voelen om te praten over relaties en seksualiteit. Zo’n veilige sfeer is essentieel voor de lessen Lang Leve de Liefde. Zo leren leerlingen met respect en tolerantie te praten over relaties en seksualiteit.

Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen openlijk praten over relaties en seksualiteit in de les?

Creëer een veilige sfeer in de klas. Als de sfeer veilig is, zal je merken dat leerlingen open zijn. Neem ook zelf een open houding aan. Verder is het belangrijk dat je goed de grenzen van je leerlingen en van jezelf bewaakt.

Top