OMGAAN MET CULTUURSVERSCHILLEN

Achtergrondinformatie

In een klas heeft iedere leerling een andere achtergrond en andere normen en waarden. Soms kunnen deze bepaald zijn door een culturele achtergrond. Maar ook leerlingen met dezelfde culturele achtergrond kunnen heel verschillende opvattingen hebben. Houd rekening met individuele verschillen in opvattingen, waarden en normen. Voor leerlingen die van huis uit niet gewend zijn om openlijk te praten over relaties en seksualiteit, zijn de lessen van Lang Leve de Liefde van groot belang. Juist deze leerlingen lijken nog vaker last te hebben van misverstanden en mythes over seksualiteit.

Het stimuleren van uitwisseling

Docenten vinden het soms lastig om relaties en seksualiteit te bespreken in een multiculturele klas. Hoe ga je om met culturele verschillen? Probeer als docent de uitwisseling tussen de verschillende achtergronden van leerlingen te stimuleren door in discussie te gaan over diverse onderwerpen. Maar grijp ook in wanneer er negatieve reacties worden geuit ten opzichte van de culturele achtergrond van de ander. Wees als docent op de hoogte van culturele ideeën of keuzes zodat je goed in staat bent te anticiperen op verschillen. Respecteer ook de keuze van leerlingen om eventueel niet deel te nemen of zich afzijdig te houden bij een onderdeel, maar blijf ze bij de les betrekken. Lees hierover meer bij de tips.

Hoe zorg je voor een sfeer van respect en acceptatie voor culturele verschillen?

 • Geef aan dat je iedereen accepteert en dat het belangrijk is respect te hebben voor elkaars normen en waarden. Laat zien als docent dat jij alle culturele ideeën of keuzes accepteert en respecteert. Deze houding heeft effect op de denkwijze van de leerling.
 • Stimuleer de uitwisseling van ideeën tussen leerlingen met een verschillende culturele achtergrond over onderwerpen als verliefd zijn of verkering.
 • Ook als er weinig diversiteit in de klas is, kan je gebruik maken van de citaten in het magazine van jongeren met een andere culturele achtergrond dan de leerlingen in de klas. Discussie kan interessant en leerzaam zijn voor de leerlingen.
 • Nodig leerlingen met verschillende culturele achtergronden uit om te vertellen over hun ideeën, normen en waarden rondom een bepaald onderwerp zoals ‘Wat vinden jouw ouders van verkering?’
 • Benoem niet alleen de verschillen maar benadruk ook de overeenkomsten. Laat vooral leerlingen aan het woord en laat hen uitwisselen wat hun ideeën zijn over relaties en seksualiteit.
 • Wees nieuwsgierig als docent naar de ideeën en opvattingen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden.
 • Grijp direct in wanneer er negatieve opmerkingen in de klas gemaakt worden over de culturele achtergrond van een andere leerling. Vaak neemt het begrip toe wanneer leerlingen inzien waarom die ander die mening heeft. Probeer open vragen te stellen om begrip te bewerkstelligen.

Hoe bespreek je relaties en seksualiteit in een cultureel diverse klas?

 • Geef bij verschillende onderwerpen aan dat er verschillende ideeën en keuzes kunnen zijn vanuit een culturele achtergrond, bijvoorbeeld ‘wachten met seks tot het huwelijk’.
 • Verdiep je zelf als docent in ideeën vanuit verschillende culturen over relaties en seksualiteit. Zo krijg je meer inzicht in de verschillende normen en waarden van de leerlingen in je klas.
 • Ga onderwerpen waarin verschillende culturele ideeën leven niet uit de weg maar probeer juist respect en acceptatie te creëren door uitwisseling.
 • Het creëren van een veilige sfeer draagt eraan bij dat leerlingen het gevoel hebben gehoord te zijn en ideeën te kunnen uitwisselen.
 • Soms kan je ervoor kiezen om jongens en meisjes te scheiden om een meer vertrouwelijke sfeer te creëren en de uitwisseling te bevorderen.
 • Soms voelen leerlingen zich niet prettig om vanuit hun culturele achtergrond een tekst voor te lezen of deel te nemen aan een onderdeel. Respecteer deze keuze maar betrek de leerling wel bij de les.
 • Er zijn leerlingen waarbij er thuis een taboe rust op praten over relaties en seksualiteit. Dit zorgt ervoor dat het praten over dit thema lastig kan zijn. De rustige opbouw van Lang Leve de Liefde helpt om deze leerlingen geleidelijk aan te laten wennen aan het bespreken van relaties en seksualiteit.

Ervaringsverhalen

“Een veilige sfeer betekent voor mij dat een leerling alles kwijt kan”
Jan

Biologiedocent Jan (59 jaar) geeft al 38 jaar seksuele voorlichting aan havo- en...

“Natuurlijk heb ik ook wel eens last gehad van schaamte”
Lex

Lex (57 jaar) heeft jarenlang seksuele voorlichting gegeven aan vmbo-leerlingen in...

“Het is niet erg verstandig om over je eigen seksleven te praten”
Carla

Biologiedocente Carla (32 jaar) geeft al dertien jaar seksuele voorlichting op het vmbo. “Ja,...

“Als een leerling die les niet aanwezig wil zijn, hoeft dat ook niet”
Vidija

Biologiedocente Vidija (42 jaar) geeft al meer dan tien jaar seksuele voorlichting op het...

“Een stukje mediawijsheid is erg belangrijk”
Frank

Frank (55 jaar) is vestigingsdirecteur en ckv-docent op een vmbo-school. Hij heeft veel...

“Leerlingen zijn nieuwsgierig naar de cultuur van klasgenoten”
Lilian

Lilian (59 jaar) is docente wiskunde en Nederlands op een vmbo-school in Amsterdam. Sinds...

Top