discussiëren in de klas

Discussiëren vormt een belangrijk onderdeel van Lang Leve de Liefde. Een discussie geeft de kans om standpunten uit te kunnen wisselen. Juist om respect en acceptatie te bevorderen voor diverse waarden en normen is de inzet van discussie belangrijk. Een discussie vormt een leermoment en levert een bijdrage aan de meningsvorming van de leerling.

Als docent heb je de regie in handen. Jij kan invloed uitoefenen op wie er aan het woord komt. Argumenten van assertieve leerlingen kan je gebruiken om een discussie te starten. Soms moet je leerlingen die teveel aan het woord zijn afremmen en minder assertieve leerlingen de ruimte bieden. Maar als een leerling niet actief wil deelnemen, laat de leerling in zijn of haar waarde.

Hoe pak je een discussie goed aan?

 • Verwijs aan het begin van een discussie terug naar de afspraken die je hebt gemaakt aan het begin van de lessenserie.
 • Neem de gumenten die door de leerlingen worden gebruikt serieus. Zo weten ze dat ze gehoord worden.
 • Bespreek klassikaal de belangrijkste uitkomsten van de discussie.
 • Verwijs aan het begin van een discussie terug naar de afspraken die je hebt gemaakt aan het begin van de lessenserie.
 • Neem de argumenten die door de leerlingen worden gebruikt serieus. Zo weten ze dat ze gehoord worden.
 • Kijk in de handleiding om een discussie op de juiste momenten in te zetten.
 • Wanneer belangrijke argumenten niet aan bod komen, probeer deze dan in te brengen als docent.
 • Soms kan het helpen om sommige ideeën of argumenten visueel te maken door deze op te schrijven op het bord of op een flip-over.
 • Geef als docent het goede voorbeeld. Zorg juist voor een uitwisseling van meningen. Voorkom dat leerlingen elkaar gaan overtuigen van de waarheid.
 • Nodig leerlingen die minder assertief zijn uit tot deelname aan de discussie. Stimuleer leerlingen om actief deel te nemen aan de discussie maar laat de passieve leerling ook in zijn/haar waarde.  Dwing die stille leerling niet tot het deelnemen aan een discussie.
 • Wanneer een discussie te hoog oploopt in de klas, legt deze dan even stil en geef een samenvatting. Dit kan rust en structuur bieden in de klas. Ook kan je terugverwijzen naar gemaakte afspraken.

Ervaringsverhalen

“Een veilige sfeer betekent voor mij dat een leerling alles kwijt kan”
Jan

Biologiedocent Jan (59 jaar) geeft al 38 jaar seksuele voorlichting aan havo- en...

“Natuurlijk heb ik ook wel eens last gehad van schaamte”
Lex

Lex (57 jaar) heeft jarenlang seksuele voorlichting gegeven aan vmbo-leerlingen in...

“Het is niet erg verstandig om over je eigen seksleven te praten”
Carla

Biologiedocente Carla (32 jaar) geeft al dertien jaar seksuele voorlichting op het vmbo. “Ja,...

“Als een leerling die les niet aanwezig wil zijn, hoeft dat ook niet”
Vidija

Biologiedocente Vidija (42 jaar) geeft al meer dan tien jaar seksuele voorlichting op het...

“Een stukje mediawijsheid is erg belangrijk”
Frank

Frank (55 jaar) is vestigingsdirecteur en ckv-docent op een vmbo-school. Hij heeft veel...

“Leerlingen zijn nieuwsgierig naar de cultuur van klasgenoten”
Lilian

Lilian (59 jaar) is docente wiskunde en Nederlands op een vmbo-school in Amsterdam. Sinds...

Top