In de Week van de Liefde  kunnen scholen in het Voortgezet Onderwijs op een laagdrempelige en leuke manier kennismaken met lesgeven over relaties en seksualiteit. Daarbij worden scholen gestimuleerd dit structureel te doen en hier beleid op te ontwikkelen zodat seksuele– en relationele vorming een vast onderdeel van het curriculum worden. Deze week komen er drie video’s uit met succesverhalen uit Zeeland.

Project ‘Iedereen op school veilig en seksueel gezond’ – Een succesverhaal


In Zeeland is het gelukt dat 19 van de 21 VO schoollocaties relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit structureel hebben opgenomen in het schoolcurriculum. Scholen hebben hiervoor een convenant getekend met de GGD. Deze scholen gebruiken het effectief bewezen Lang Leve de Liefde lespakket. En de aanvullende module Seksuele Diversiteit.

Projectleiders GGD Zeeland: ’We wilden dat alle scholen als basis het lespakket Lang Leve de Liefde zouden uitvoeren en aanvullend de module seksuele diversiteit. Dat hebben we in een convenant gegoten.’.

Docent CSG: ’De kracht van Lang Leve de Liefde is dat er open en eerlijk over alles gesproken wordt en er zijn veel leerlingen die dat waarderen en dat merk ik. Dus daaraan voorbij gaan is de leerlingen tekort doen.’

De succesvolle ‘Zeeuwse aanpak’ met de ervaringen van docenten, leerlingen en schoolleiding is in drie films in beeld gebracht. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Hoe heeft Zeeland dit succes bereikt?
  • Wat vinden leerlingen, docenten en de schoolleiding van Lang Leve de Liefde?
  • En hoe kunnen jeugdverpleegkundigen scholen ondersteunen bij structurele inbedding van seksuele- en relationele vorming, incl. seksuele diversiteit en weerbaarheid?

 

Bekijk de video’s!

Structureel  aandacht voor relaties en seksualiteit, incl. seksuele diversiteit op VO scholen in Zeeland: Een succesverhaal.

Structureel aandacht voor relaties en seksualiteit, incl. seksuele diversiteit op VO scholen in Zeeland. Leerlingen, docenten en schoolleiding aan het woord.

Naar boven

Relaties en seksualiteit in het VO, de sleutelrol van de jeugdverpleegkundige.

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan

Vorig nieuwsbericht

Nieuws

Scholen: Doe mee aan de Lang Leve de Liefde Award 2019

Elk onderwijscategorie één award

Lees meer

Volgend nieuwsbericht

Nieuws

Nieuwe lespakketten voor het mbo

Digitaal en klassikaal

Lees meer