Even voorstellen….. De Lang Leve de Liefde Award Jury van 2020 

In de Week van de Liefde (10 t/m 14 februari 2020) wordt de Lang leve de Liefde Award voor de vierde keer uitgereikt. 
De jury van de Lang Leve de Liefde Award 2020 bestaat uit een mix van experts op het gebied van preventie, onderzoek en onderwijs rond seksuele gezondheid en seksuele- en relationele vorming, diversiteit en de gezonde school en zijn werkzaam voor verschillende onderwijssectoren. Jongeren worden vertegenwoordigd door de Jongerenambassadeur Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. 

Maak kennis met de juryleden: Wie zijn ze, wat doen ze en wat vinden ze van de Lang Leve de Liefde Award.
 

Marinus Schouten

Adviseur en programmatrekker Seksuele integriteit, bij Stichting School & Veiligheid

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit?  
‘Leerlingen ontmoeten elkaar en ontwikkelen zich sociaal door (te oefenen met) de omgang met elkaar. Daardoor leren ze zichzelf en anderen beter kennen, ook op het gebied van relaties, lichaam en seksuele en genderidentiteit. Wij ondersteunen scholen om daar een veilige sfeer voor te bieden. Daarom werken we met docententeams samen dat zij hun pedagogisch handelen kunnen verrijken. Daar ligt een grote kans om leerlingen te stimuleren tot bewust, verantwoordelijk en met respect leren omgaan met hun eigen gender en seksualiteit en die van de ander.‘ 

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘Ik vind De Lang Leve de Liefde Award een mooie manier om een school in het zonnetje te zetten waar docenten niet alleen lesgeven over seksualiteit, maar waar ook in de sfeer, in het team of in de plannen aandacht wordt gegeven aan hoe men op school met elkaar wil omgaan. Daar leer je als leerling of student veel van. Iedere school is daarin uniek. Graag kijk ik mee op welke mooie praktijken scholen zijn gekomen.‘ 
 

Marinus Schouten

Sanna Maris

Programmamanager Seksuele Vorming bij Rutgers 

Voordat ik programmamanager werd, was ik consultant bij Rutgers gericht op seksuele gezondheidsbevordering (interventieontwikkeling en implementatie), versterken seksuele weerbaarheid van kinderen en jongeren, ondersteuning onderwijs, ouders, zorg. Specifiek aandachtsgebied was: kinderen en jongeren met een beperking en hun omgeving. In het verleden was ik preventie-interventie medewerker bij GGD Rotterdam-Rijnmond.‘ 

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘Scholen die alle onderwerpen in een doorlopende leerlijn bespreekbaar maken, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden en dat is wat de award doet! De Lang Leve de Liefde Award stimuleert zo ook andere scholen om structurele complete seksuele vorming te geven, daarom lever ik hier graag als jurylid een bijdrage aan.’  
 

Sanna Maris

Natascha Ponsioen

Beleidsadviseur Gezond MBO – MBO Raad

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit? 
‘In mijn rol van beleidsadviseur Gezond MBO maak ik onderdeel uit van het programmateam Gezonde School. Eén van de thema’s binnen Gezonde School is Relaties & Seksualiteit waarvoor sinds dit huidige schooljaar een extra stimuleringsregel voor scholen beschikbaar is gekomen. Affiniteit met dit thema is er dus zeker. Naast mijn werkzaamheden voor Gezonde School ben ik ook beleidsadviseur voor TestJeLeefstijl.nl. Deze digitale leefstijltest is geschikt voor MBO – en HBO studenten en bevat 14 topics op het gebied van gezonde leefstijl. Uiteraard valt Seksualiteit ook onder één van deze topics. Ik vind het belangrijk dat er voor leerlingen, studenten en medewerkers van scholen op een laagdrempelige manier informatie beschikbaar is voor dit belangrijke thema.’ 

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award? 
‘Dat er op het thema seksualiteit voor scholen een award is te behalen, is een mooie kroon op het werk dat is verricht om deze lessen op een zo prettig mogelijke manier te kunnen geven. Waardevol dat ik als jurylid hierbij een rol mag vervullen.’ 
 

Natascha Ponsioen

Marc Cantrijn

Ik ben vele jaren beleidsadviseur geweest bij LECSO en de PO raad. 

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit?   
‘Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) ontwikkelt kennis, stimuleert professionalisering en onderzoek rond Speciaal Onderwijs en informeert en ondersteunt leden bij de implementatie van het beleid. In het verleden was ik beleidsadviseur bij WEC raad (Belangenbehartiger Speciaal Onderwijs) en docent en leidinggevende ZMLK.
Namens (Voortgezet) Speciaal Onderwijs heb ik geparticipeerd in werk-, begeleidings- en klankbordgroepen rond seksuele diversiteit, seksuele ontwikkeling en curriculum ontwikkeling.’ 

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘De Lang leve de Liefde Award is van belang om goede initiatieven,projecten en onderzoeken op het gebied van relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele vorming ten behoeve van alle jongeren in ons land in de schijnwerpers te zetten, zodat op die manier alle professionals én jongeren in het gehele onderwijsveld daarvan mee kunnen profiteren. Daar wil ik als jurylid van harte aan meewerken.’ 
 

Marc Cantrijn

Eduard Boer

Hogeschooldocent,lerarenopleider bij Hogeschool Windesheim in Zwolle 

Relatie met thema relaties en seksualiteit?
‘Ik ben al 12 jaar docent bij lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn voor Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs. Ik verzorg al vele jaren de lessen leefstijl en seksuele- en relationele vorming voor de studenten van de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, waarbij ik een brede en positieve benadering van seksualiteit benadruk en aandacht besteed aan het ontspannen praten over seks in de klas.’    

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘Nederland mag volgens mij trots zijn op de beschikbaarheid van goede en betrouwbare informatie over seksualiteit, maar taboes en vooroordelen zijn een bedreiging voor een eerlijke beeldvorming bij jongeren. Daarom blijft goede seksuele vorming belangrijk door goede docenten. De Lang leve de Liefde Award benadrukt het belang hiervan, daarom lever ik graag mijn bijdrage als jurylid.’ 
 

Eduard Boer

Justine van de Beek (23)

Jongerenambassadeur Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit?   
‘Als jongerenambassadeur ben ik de link tussen jongeren, ngo’s en beleidsmakers op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (oa: veilige abortus, moderne anticonceptie, het tegengaan van gendergerelateerd geweld) bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ngo CHOICE for Youth and Sexuality. Daarnaast ben ik freelance schrijver en spreker over gender en seksualiteit, en masterstudent Social Inequalities aan de Erasmus Universiteit. Voorheen was ik Coördinator van Harlot, themaplatform van OneWorld.nl over seksuele rechten.’ 

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘Ik ben vereerd Lang Leve de Liefde Award jurylid te zijn, omdat gedegen en leuke seksuele voorlichting essentieel is om je als jongere vrij en gezond seksueel te ontwikkelen. Dat moeten we blijven garanderen, onder andere door goede voorbeelden uit te lichten!’ 
 

Justine van de Beek (23)

Lisette Schutte

Beleidsmedewerker Programma Jongeren bij Soa Aids Nederland

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit?   
‘Ik bevorder de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland, in samenwerking met GGD-en en scholen, door o.a. het ontwikkelen van programma’s, trainingen en websites.
Uit mijn promotieonderzoek bleek dat voor een  succesvolle en effectieve nationale implementatie van seksuele vorming het ondersteunen van docenten uitermate belangrijk is. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkelde implementatiestrategie was dus de coaching website Lesgevenindeliefde.nl, voor en door docenten.’ 
 
Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘De Lang Leve de Liefde Award is een stimulerende manier om scholen te ondersteunen in het structureel aandacht geven aan het thema relaties en seksualiteit. Zoveel scholen zijn zo goed bezig met het thema en verdienen hun moment in het zonnetje. Ik word er blij van om alle inspanningen feestelijk te vieren met de scholen en GGD-en met de Lang Leve de Liefde Awards.’   

Lisette Schutte

Suzanne Meijer

Programmaleider Programma Jongeren, Soa Aids Nederland

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit?   
‘Ik zet me al zo’n 20 jaar met heel veel plezier in voor een evidence-based seksuele gezondheidsbevordering onder jongeren, waarbij praktijk, onderzoek, ontwikkeling, beleid en implementatie optimaal zijn geïntegreerd. Ik heb samen met collega’s de onderwijsmethode Lang Leve de Liefde ontwikkeld. We zijn er best trots op dat Lang Leve de Liefde door het RIVM is beoordeeld als effectief. 
Ik vind het heel belangrijk dat alle jongeren toegang hebben tot goede relationele en seksuele vorming op school in een doorlopende leerlijn. Daar draag ik graag mn steentje aan bij. 
Hiernaast ben ik vanuit Soa Aids Nederland verantwoordelijk voor het landelijk, participatief actieonderzoek Seks onder je 25e naar de seksuele gezondheid van jongeren.’   

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘Al heel veel scholen zijn ontzettend goed bezig met seksuele vorming. Zowel met beleid als in de klas. Ze steken hun nek uit en ondersteunen leerlingen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling. Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid en vergt inspanningen van docenten en schoolleiding. Ik vind het ontzettend waardevol om scholen die zo goed bezig zijn met de Lang Leve de Liefde Award in het zonnetje te kunnen zetten!’  
 

Suzanne Meijer

Jos Poelman

Voorzitter jury

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit?   
‘Ik ben zo’n 25 jaar programmaleider jongeren bij Soa Aids Nederland geweest, met speciale aandacht voor seksuele vorming in het onderwijs,inclusief seksuele,-gender en culturele diversiteit. Ik stond aan de wieg van de lesmethode Lang Leve de Liefde. Ik ben er trots op dat mijn collega’s Lang Leve de Liefde hebben doorontwikkeld tot de meest gebruikte, wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen lesmethode in Nederland over seksualiteit en relaties.

Ik vind het noodzakelijk dat op alle schooltypes (voortgezet, middelbaar) en in alle leerjaren er kwalitatief goede effectieve seksuele- en relationele vorming wordt aangeboden – verankerd in het curriculum en binnen een doorlopende leerlijn – , inclusief aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.’ 

Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘Heel veel scholen zijn uitstekend bezig om goede seksuele en relationele vorming een plaats in het curriculum te geven en in het beleid te verankeren, vaak in samenwerking met de GGD. Deze scholen verdienen het beloond te worden en daarmee andere scholen te laten zien dat lessen seksuele vorming niet alleen nuttig zijn, maar ook de leukste lessen van het jaar zijn, voor docenten én leerlingen. Als voorzitter van de Lang leve de Liefde Award kan ik hier een bijdrage aan leveren.’   
 

Jos Poelman
Naar boven

Boukje van Vlokhoven

Projectleider Gezonde School bij de VO-raad

Relatie met het thema Relaties en Seksualiteit?   
‘Ik heb 15 jaar ervaring als materiaal ontwikkelaar van preventieprogramma’s op het gebied van genotmiddelen en leefstijlthema’s. Vorig jaar ben ik bij de VO-raad begonnen als projectleider Gezonde School. Vanuit de VO-raad ben ik verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering binnen het landelijke programma Gezonde School. We richten ons met scholing op de Gezonde School coördinator die binnen de school het programma coördineert, en op de Gezonde School adviseur (die vanuit de GGD de scholen begeleidt met de implementatie van het programma).  
De scholing richt zich op zowel kennisoverdracht over de Gezonde School aanpak en de inhoudelijke thema’s, als op het bieden van praktische handvatten om met het programma binnen de school aan de slag te gaan.’ 
 
Wat vind je van de Lang Leve de Liefde Award?
‘Relaties en Seksualiteit is een van de thema’s binnen Gezonde School en ik vind het een mooi thema omdat het raakt aan zoveel. Het gaat over liefde, over hoe iedereen weer anders is, en over hoe we met respect om kunnen gaan met elkaar. Dat zijn belangrijke onderwerpen die heel erg thuishoren op een school.’ 
 
‘Ik ben heel nieuwsgierig om te zien op welke manier scholen aandacht geven aan Relaties en Seksualiteit, en hoe dat een voorbeeld of inspiratie kan zijn voor andere scholen en ook voor het programma Gezonde School.‘ 
 

Boukje van Vlokhoven
Klik hier om terug naar het overzicht te gaan

Vorig nieuwsbericht

Nieuws

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Ontvang €8.000!

Lees meer

Volgend nieuwsbericht

Nieuws

Nieuw! Lang Leve de Liefde VSO

Vanaf 29 november beschikbaar

Lees meer