Welke scholen verdienen de Lang Leve de Liefde Award 2020?
 

In de Week van de Liefde (10 t/m14 februari 2020), worden weer de Lang Leve de Liefde Awards uitgereikt. Deze keer met een extra feestelijk tintje: in 2020 bestaat het lesprogramma en de naamgever van de award Lang Leve de Liefde 30 jaar! Met de Lang Leve de Liefde Award 2020 zetten Soa Aids Nederland en Rutgers scholen in het zonnetje die uitblinken in lessen en beleid rond relaties en seksualiteit. 

De award is voor scholen die:

  • structureel, dus in meerdere leerjaren en bij voorkeur ieder schooljaar, lesgeven over seksualiteit en relaties,
  • zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen;
  • gebruik maken van erkende, effectieve lesmethoden zoals het lespakket Lang Leve de Liefde; en 
  • beleid, educatie, signalering en omgeving (ouders ) in acht nemen.


De uitreiking van de awards vindt plaats in de Week van de Liefde: 10 t/m 14 februari 2020.

Inschrijving kan tot 7 december 2019

Lang Leve de Liefde Award voor vier schooltypes
Er worden awards uitgereikt voor vier schooltypes:

  • Lang Leve de Liefde award Voortgezet Onderwijs (VMBO/HAVO/VWO)
  • Lang Leve de Liefde award Voortgezet Onderwijs (Praktijkonderwijs)
  • Lang Leve de Liefde award Voortgezet Speciaal Onderwijs
  • Lang Leve de Liefde award MBO


Inzenden
Vul dit formulier in en mail dit vóór 7 december 2019 naar weekvandeliefde@seksuelevorming.nl
Ook scholen die in voorgaande jaren een inzending hebben gedaan, kunnen meedingen voor de award van 2020.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit professionals werkzaam in preventie, onderzoek en onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming. Bij de beoordeling wordt gelet op vier aspecten: educatie, beleid, signalering, omgeving. Dit zijn tevens de pijlers van de Gezonde School, die ook worden gehanteerd voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Ook de mate waarin er structureel aandacht is voor het thema relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen wordt meegenomen in de jurering. 

Awards en prijs
Uit de inzendingen worden per schooltype drie scholen genomineerd. De winnende school per schooltype krijgt de award en daarnaast een mooie prijs. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket. Genomineerde scholen worden daarnaast breed onder de aandacht gebracht als inspirerend voorbeeld voor andere scholen. Er is ook kans op een aanmoedigingsprijs voor scholen die al goed op weg zijn.   

Prijsuitreiking  
De Lang Leve de Liefde Awards 2020 worden op de vier winnende scholen uitgereikt in de Week van de Liefde (10-15 februari 2020, rond Valentijnsdag dus).   

Feedback op inzending
Alle scholen die een inzending doen krijgen feedback waarom ze wel/niet genomineerd zijn en tips hoe ze het thema (nog) beter kunnen integreren op school. Ook krijgen ze advies om eventueel een aanvraag te doen voor het themacertificaat relaties en seksualiteit van de Gezonde School.   

Belangrijke data 


Meer info voor GGD'en
Wilt u een school voordragen voor de Lang Leve de Liefde Awards? Vul dit formulier  en mail dit naar weekvandeliefde@seksuelevorming.nl 

Als GGD kunt u per schooltype (VO, PRO, VSO en MBO) twee scholen in uw regio voordragen.

Vragen?
Met vragen kunt u terecht bij de Lang Leve de Liefde Ambassadeur:
Jos Poelman jospoelman@ziggo.nl
 
Meer informatie?
Meer informatie over seksuele- en relationele vorming met Lang Leve de Liefde? Kijk op www.langlevedeliefde.nl
Wilt u meer informatie over structurele seksuele vorming en hoe je in school op gebied van beleid, educatie, signalering en omgeving relaties en seksualiteit kunt invoeren? Kijk op www.seksuelevorming.nl 

 
Meer weten over Lang Leve de Liefde Award  2015, 2016, 2017 en de aanpak op scholen in Zeeland anno 2019.


Hartelijke groet, namens Soa Aids Nederland en Rutgers,
Jos Poelman, Lang Leve de Liefde Ambassadeur
 

Foto: Floor Godefroy

De module bestaat uit
  1. Inschrijfformulieren
Naar boven

Inschrijfformulieren

Documenten & producten

Formulier voor GGD-en:
Downloaden
Formulier voor scholen:
Downloaden
Klik hier om terug naar het overzicht te gaan

Vorig nieuwsbericht

Nieuws

Nieuwe druk: Lang Leve de Liefde Onderbouw

Wat is er aangepast?

Lees meer

Volgend nieuwsbericht

Nieuws

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Ontvang €8.000!

Lees meer