U bevindt zich op de docenten pagina van Lang Leve de Liefde Bovenbouw voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs - Cluster 3 en 4. Lang Leve de Liefde Bovenbouw is een lesprogramma over seksuele en relationele vorming voor jongeren.

Het lesprogramma van Lang Leve de Liefde Bovenbouw is geschikt voor scholen die vallen onder cluster 3 en 4, hoewel het wel sterk afhankelijk is van het denkniveau van de leerlingen. Het programma is namelijk afgestemd op de ervaring en het denkniveau van leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4, 5 en 6). Als leidraad kan hierbij worden genomen dat het lespakket geschikt is voor leerlingen met een IQ vanaf 100. 

Voor meer informatie, alle materialen en het lespakket zelf kunt u terecht in de docentenomgeving voor het reguliere onderwijs. Deze kunt u bereiken door op de knop hieronder te klikken.