Om een discussie goed te laten verlopen, maak ik afspraken met de klas

- Petra
Om een discussie goed te laten verlopen, maak ik afspraken met de klas

Petra (52 jaar) is docente verzorging en informatiekunde. Ze geeft al meerdere jaren seksuele voorlichting aan leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo in Breda. “Het is best moeilijk om met een klas van dertig leerlingen een discussie te houden. Het is voor leerlingen moeilijk om naar elkaar te luisteren. Je kunt nu eenmaal niet altijd luisteren en je concentreren. Daarom zorg ik voor afwisseling. Als ik de kinderen wil laten discussiëren, zorg ik voor veel onderbrekingen door bijvoorbeeld praktische opdrachten tussendoor.”

“Ik haal meteen stellingen uit de reacties van leerlingen.”

“Om een discussie goed te laten verlopen, maak ik afspraken met de klas. Ik begin altijd met het uitleggen van de regels van een discussie. We luisteren naar elkaar, we praten om de beurt en we steken onze vinger omhoog als we iets willen zeggen. Tegenwoordig haal ik stellingen uit de reacties van leerlingen. Vaak komt er iets naar voren uit de klas waarvan ik denk: dat is een leuke stelling voor later. Bijvoorbeeld een meisje dat vindt dat jongens eerder seks willen. Dat gebruik ik meteen.”

“Je kunt dan natuurlijk zelf een aantal stellingen verzinnen.”

“Ik kan me voorstellen dat je zoiets nog niet doet als je net begint met seksuele voorlichting. Dan ben je nog zo gefocust op de inhoud van je les. Je bent puur bezig met lesgeven. Je kunt dan natuurlijk zelf een aantal stellingen verzinnen, zoals: wat kan wel of wat kan niet met verkering? Die stelling gebruik ik vaak, omdat het een veilig onderwerp is en omdat leerlingen er altijd wel een mening over hebben.”