Leerlingen denken dat het raar is dat ze het nog niet hebben gedaan

- Petra
Leerlingen denken dat het raar is dat ze het nog niet hebben gedaan

Petra (52 jaar) is docente verzorging en informatiekunde. Ze geeft al meerdere jaren seksuele voorlichting aan leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo in Breda. “Er zijn leerlingen die iets meer ervaring hebben, maar de meeste leerlingen hebben nog vrijwel niets gedaan. Daarom behandel ik alle stof met de hele klas. Leerlingen die al iets verder zijn, zullen zich daarbij neer moeten leggen.”

“Eerst laat ik ze altijd zelf verzinnen wat de gemiddelde leeftijd is.”

“Het valt mij op dat veel leerlingen het idee hebben dat jongeren steeds vroeger seks hebben. Ze zijn daar continu mee bezig. Hierdoor zijn ze erg gespannen en hebben het idee raar te zijn als ze het nog niet hebben gedaan. Eerst laat ik ze altijd zelf verzinnen wat de gemiddelde leeftijd is voor de eerste keer. Daarna laat ik de echte data zien op de beamer en dan zie je grote opluchting in de klas. Dan zijn ze gerustgesteld.”

“In een onervaren klas zet ik jongens en meisjes apart.”

“Leerlingen die nog geen seksuele ervaring hebben, hebben een teruggetrokken houding. Als ik merk dat er meer van deze leerlingen in de klas zitten, werk ik soms in kleinere groepjes waarbij jongens en meisjes apart zitten. Ik merk dan dat ze zich dan minder schamen om erover te praten. Na de eerste paar lessen zorg ik dat het onderwerp steeds meer klassikaal behandeld wordt.”

“Als niemand verkering heeft, behandel ik het zakelijk.”

“Eén keer heb ik meegemaakt dat leerlingen er nog niet over wilden praten. Het waren echt nog kinderen. Ik vroeg of iemand al verkering had en niemand had dat. Op zo’n moment behandel ik het onderwerp heel zakelijk. Ik ga er dan niet te diep op in. Ik behandel de stof, zodat ze alle informatie krijgen die ze nodig hebben als bagage. Je kunt het immers niet afdwingen. En soms kies ik ervoor om de les seksuele voorlichting pas later in het jaar te geven. Als ik merk dat het echt nog kindjes zijn, geef ik de lessen verderop in het jaar.”