Het is lastig om problemen van leerlingen te signaleren

- Petra
Het is lastig om problemen van leerlingen te signaleren

Petra (52 jaar) is docente verzorging en informatiekunde. Ze geeft al meerdere jaren seksuele voorlichting aan leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo in Breda. “Ik denk dat een leraar een hele belangrijke rol speelt in het signaleren van problemen. Je wilt kinderen verder helpen in het onderwijs. Daarom is het belangrijk om erop te letten of leerlingen problemen hebben buiten de school.”

“Het is lastig om problemen van leerlingen te signaleren.”

“Toen ik net begon met het geven van seksuele voorlichting, heb ik een gesprek gehad met onze counselor op school. Over hoe ik de lessen aan zou pakken en wat ik zou kunnen doen als een leerling met een probleem kampt. Ik vind het moeilijk om problemen te signaleren omdat ik leerlingen alleen in groepsverband zie. Daarom overleg ik soms met de mentor. Die heeft vaak een beter idee van het persoonlijke leven van een leerling.”

“Ik vraag hulp aan de mentor.”

“Ik let vooral op dingen die een leerling normaal gesproken niet doet in een les. Bijvoorbeeld een plotselinge teruggetrokkenheid of juist enorm uitvergroot gedrag, zoals constant grappen maken. Ook let ik op de kennis die leerlingen zelf tentoonspreiden, bijvoorbeeld als een leerling erg veel weet over wanneer je zwanger bent. Als ik het idee heb dat een leerling een probleem heeft, vraag ik hulp aan de mentor. Ik geef de mentor de informatie door en vraag daar ook op te letten.“